Navigácia

Obsah

Zámer predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Typ: ostatné
V zmysle § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 16 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. 47/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňujeme zámer predaja majetku mesta Galanta Linde Halák, Štvrť SNP 955/44, Galanta.

Príloha

Vytvorené: 11. 4. 2018
Posledná aktualizácia: 11. 4. 2018 10:24
Autor: