Navigácia

Obsah

Z odmeny za prácu vo volebnej komisii sa poistné neplatí

Typ: ostatné
Odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie nie je príjmom zo závislej činnosti

Odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie nie je príjmom zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h) a m) zákona o dani z príjmov, ktoré zakladajú postavenie zamestnanca na účely sociálneho poistenia, a preto predsedovia volebných komisií, členovia a ani zapisovatelia volebných komisií nemajú na účely sociálneho poistenia postavenie zamestnanca. To znamená, že v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávnych krajov nemajú tieto osoby ani obce voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti. Obec ich z dôvodu vyplatenia odmeny neprihlasuje do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ktorý vedie Sociálna poisťovňa a z vyplatenej odmeny neodvádza poistné na sociálne poistenie. Uvedené osoby ani obce nemajú voči Sociálnej poisťovni ani žiadne oznamovacie povinnosti.

 

Zdroj: Sociálna poisťovňa


Vytvorené: 6. 11. 2017
Posledná aktualizácia: 6. 11. 2017 13:23
Autor: Sociálna poisťovňa