Navigácia

Obsah

Výzva č. 3 na rok 2019 - "Vzdelávanie a výchova detí a mládeže - školstvo"

Typ: ostatné
Uverejňujeme Výzvu č. 3 Mesta Galanta na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť: "Vzdelávanie a výchova detí a mládeže - školstvo"Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta a zúčtovanie dotácie musia byť spracované na predpísaných formulároch, ktoré tvoria prílohu tejto výzvy.

Súčasťou žiadosti sú povinné prílohy podľa čl. 4 ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Galanta č. 18/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Galanta č. 1/2007 o  poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Galanta.

Žiadosti  o poskytnutie  dotácie  z rozpočtu  mesta  Galanta  je  možné  podať  do  22. 02. 2019.


Prílohy

Vytvorené: 4. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 4. 2. 2019 10:06
Autor: