Navigácia

Obsah

Výzva č. 3/2 - školstvo

Typ: ostatné
Výzva č. 3/2

Mesta Galanta
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť:
„Vzdelávanie a výchova detí a mládeže – školstvo“


V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Galanta č. 1/2007 v neskoršom znení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Galanta č. 18/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta na podporu všeobecne prospešných služieb a všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov Mesto Galanta (ďalej len „vyhlasovateľ“) zverejňuje

 

v ý z v u

 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Galanta na financovanie projektov podporujúcich oblasť „Vzdelávanie a výchova detí a mládeže – školstvo

 

 


Prílohy

Vytvorené: 27. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 27. 6. 2019 11:09
Autor: Kristína Forrová