Navigácia

Obsah

Študenti-siroty, nezabudnite o prerušení štúdia informovať Sociálnu poisťovňu

Typ: ostatné
Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov stredných aj vysokých škôl, ktorí poberajú sirotský dôchodok ...

Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov stredných aj vysokých škôl, ktorí poberajú sirotský dôchodok, že ak prerušia štúdium, musia to oznámiť aj Sociálnej poisťovni. Prerušením štúdia totiž študent prestáva byť nezaopatreným dieťaťom a stráca nárok na výplatu sirotského dôchodku. Ak si takíto študenti svoju oznamovaciu povinnosť nesplnia alebo prerušenie oznámia oneskorene, budú povinní vrátiť sirotské dôchodky, ktoré im boli v dôsledku nesplnenia povinnosti vyplatené neoprávnene.

Prerušenie štúdia študenti-siroty predkladajú Sociálnej poisťovni do ôsmich dní od prerušenia potvrdením školy o prerušení štúdia.

Sociálna poisťovňa im sirotský dôchodok podľa zákona zastaví a jeho vyplácanie obnoví opäť až po preukázaní začatia štúdia potvrdením o návšteve školy. Obe potvrdenia treba doručiť osobne alebo poštou ktorejkoľvek pobočke, najlepšie ústrediu Sociálnej poisťovne na adresu: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ulica 29. augusta č. 8-10, 813 63 Bratislava 1.

Ku koncu marca 2018 Sociálna poisťovňa vyplácala 22 184 sirotských dôchodkov .

 

Zdroj: Sociálna poisťovňa


Vytvorené: 12. 4. 2018
Posledná aktualizácia: 12. 4. 2018 15:05
Autor: Sociálna poisťovňa