Navigácia

Obsah

SP od 1. januára 2018 priznáva vyrovnávací príplatok aj poistencom, ktorým bol priznaný predčasný starobný dôchodok

Typ: ostatné
Poistencom, ktorým bol priznaný slovenský predčasný starobný dôchodok a český starobný dôchodok, môže od 1. januára 2018 vzniknúť nárok na vyrovnávací príplatok.

Poistencom, ktorým bol priznaný slovenský predčasný starobný dôchodok a český starobný dôchodok, môže od 1. januára 2018 vzniknúť nárok na vyrovnávací príplatok.

Nárok na vyrovnávací príplatok bude mať od 1. januára 2018 nielen poistenec, ktorému bol priznaný starobný dôchodok, ale aj poistenec, ktorému bol priznaný slovenský predčasný starobný dôchodok, ak

  • sa takýto dôchodok vypláca súčasne aj s českým starobným dôchodkom priznaným po 31. decembri 1992 za najmenej 25 rokov poistenia, ktoré získal pred 1. januárom 1993,
  • v období od 1. januára 1993 do 31. decembra 2003 získal najmenej jeden rok poistenia podľa právnych predpisov Slovenskej republiky,
  • suma vyrovnávacieho príplatku má kladnú hodnotu, teda súčet súm starobného dôchodku zo Slovenskej republiky a starobného dôchodku z Českej republiky je nižší ako suma dôchodku, ak by dôchodok za všetky doby poistenia priznávala Sociálna poisťovňa.

O vyrovnávací príplatok odporúčame požiadať na tlačive, ktoré je verejne prístupné na internetovej stránke v časti Formuláre a na pracoviskách Sociálnej poisťovne.

Podrobnejšie informácie o podmienkach nároku na vyrovnávací príplatok, ako aj o spôsobe uplatnenia nároku na vyrovnávací príplatok na požiadanie poskytnú zamestnanci pobočiek Sociálnej poisťovne alebo Informačno-poradenského centra Sociálnej poisťovne, ústredie.

 

Zdroj : Sociálna poisťovňa

 


Vytvorené: 10. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 10. 1. 2018 16:00
Autor: Sociálna poisťovňa