Navigácia

Obsah

Slovensko-nemecko-rakúske poradenské dni v Poprade 7. a 8. novembra 2017

Typ: ostatné
Sociálna poisťovňa spolu s nemeckou Dôchodkovou poisťovňou (Deutsche Rentenversicherung), rakúskou Dôchodkovou poisťovňou (Pensionversicherungsanstalt) a Poisťovňou pre živnostníkov (Socialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft) pripravili pre verejnosť spoločné poradenské dni.

Sociálna poisťovňa spolu s nemeckou Dôchodkovou poisťovňou (Deutsche Rentenversicherung), rakúskou Dôchodkovou poisťovňou (Pensionversicherungsanstalt) a Poisťovňou pre živnostníkov (Socialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft) pripravili pre  verejnosť  spoločné poradenské dni. Podujatie sa uskutoční dňa 7. novembra 2017 v čase od 10.00 hod. do 17.00 hod. a 8. novembra od 9.00 hod. do 16.00 hod. v Sociálnej poisťovni, pobočka Poprad, Ul. 1. mája 4053/24, Poprad.

Cieľom poradenských dní je poskytnúť poradenstvo poistencom a poberateľom dôchodkových dávok, ktorí pracujú alebo pracovali v Nemecku, na Slovensku a v Rakúsku a získali obdobia poistenia podľa právnych predpisov uvedených krajín. Odborníci pre oblasť dôchodkového poistenia zúčastnených krajín budú pripravení odpovedať  na ich otázky a pomôcť im pri riešení dôchodkových záležitostí.

Záujemcovia o účasť na Medzinárodných poradenských dňoch si môžu dohodnúť termín stretnutia na telefónnom čísle +421 906173211, alebo e-mailom na: nikola.sutovska@socpoist.sk. Prednosť budú mať vopred objednaní klienti. Bezplatné poradenstvo bude poskytnuté aj ostatným záujemcom.

Pri telefonickom objednávaní je potrebné okrem konkrétnej požiadavky, ktorá bude predmetom poradenstva, uviesť svoje meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, číslo poistenia alebo rodné číslo. V prípade, že ide o pozostalostnú dávku, uveďte aj údaje o zomretom poistencovi.

Prosíme účastníkov poradenských dní, aby si nezabudli priniesť osobné doklady a doklady týkajúce sa ich dôchodkového poistenia.   

 

Zdroj: Sociálna poisťovňa

 


Vytvorené: 17. 10. 2017
Posledná aktualizácia: 25. 10. 2017 14:34
Autor: Sociálna poisťovňa