Navigácia

Obsah

Ponuka práce - vedúci stravovacieho úseku PATRIA- Domov dôchodcov v Galante

Typ: ostatné
ponuka prácePrihlášky sa podávajú v zalepenej obálke označenej heslom:
,,Výberové konanie na pracovnú pozíciu vedúci stravovacieho úseku - neotvárať“ , najneskôr do 07.08.2017 na adresu:
Patria – Domov dôchodcov v Galante
Švermova 1457/16, 924 01 Galanta

Na osobný pohovor budú pozvaní len uchádzači spĺňajúci kvalifikačné predpoklady. Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ najneskôr 7 dní pred jeho začatím.

Ponuka práce - vedúci stravovacieho úseku PATRIA - DD v Galante.


Prihlášky sa podávajú v zalepenej obálke označenej heslom:
,,Výberové konanie na pracovnú pozíciu vedúci stravovacieho úseku - neotvárať“ , najneskôr do 07.08.2017 na adresu:
Patria – Domov dôchodcov v Galante
Švermova 1457/16, 924 01 Galanta

Na osobný pohovor budú pozvaní len uchádzači spĺňajúci kvalifikačné predpoklady. Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ najneskôr 7 dní pred jeho začatím.


Príloha

Vytvorené: 19. 7. 2017
Posledná aktualizácia: 19. 7. 2017 07:31
Autor: