Navigácia

Obsah

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Typ: ostatné
Mesto Galanta oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu: samostatný odborný referent športu na polovičný úväzok

Mesto Galanta oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu: samostatný odborný referent športu na polovičný úväzok

Predpokladaný nástup od:    1. apríla 2018

Kvalifikačné predpoklady:   stredoškolské vzdelanie s maturitou

Ďalšie požadované predpoklady:

 • splnenie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme (§ 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p.)
 • zodpovedný prístup k práci
 • prax v odbore vítaná
 • aktívne ovládanie PC
 • znalosť príslušných právnych predpisov a ekonomiky v oblasti samosprávy
 • orientácia v zákonoch o obecnom zriadení a v zákone o športe
 • príjemné vystupovanie a komunikácia s ľuďmi
 • ochota vzdelávania sa
 • flexibilita pri plnení úloh
 • vodičské oprávnenie skupiny B

Zoznam požadovaných dokladov k prijímaciemu pohovoru:

 • žiadosť
 • profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní
 • potvrdenie o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (fotokópia diplomu alebo vysvedčenia)
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení a doplnení neskorších predpisov

Žiadosť s požadovanými podkladmi  doručte osobne alebo poštou v termíne

do 23. marca 2018 do 14.00 hod. na adresu:

 

Mestský úrad Galanta

Oddelenie spoločenských služieb

Mierové námestie 940/1

924 18  Galanta

 

Vybraní uchádzači budú informovaní o termíne pohovoru.

Kontaktovať budeme len kandidátov,  ktorí spĺňajú požadované kritériá.

Vyhradzujeme si právo nevybrať ani jedného z uchádzačov. 

 

 

 

Peter Paška v.r.

primátor mesta

V Galante dňa 12. marca 2018


Vytvorené: 12. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 12. 3. 2018 13:58
Autor: Ing. Roman Miklošík