Navigácia

Obsah

Mesto Galanta príjme príslušníka mestskej polície v Galante

Typ: ostatné
Mesto Galanta príjme príslušníka mestskej polície v Galante.

Mesto Galanta príjme príslušníka mestskej polície

 

Kvalifikačné predpoklady na vykonanie práce:

 • úplné stredoškolské vzdelanie

 • osobitná odborná spôsobilosť na výkon práce v mestskej polícii podľa Nariadenia vlády SR č. 460/2000 Z.z. o dĺžke trvania a rozsahu odbornej prípravy zamestnancov obecnej polície a o ustanovení a zložení odborných komisií.

   

Požiadavky na uchádzačov:

 • dobrý zdravotný stav

 • vek nad 21 rokov

 • fyzická zdatnosť

 • zbrojný preukaz ( možnosť získať po prijatí)

 • zodpovednosť, flexibilnosť a schopnosť samostatne riešiť pracovné úlohy

 • komunikatívnosť, zvládanie záťažových situácií

 • morálna a občianska bezúhonnosť ( po výbere výpis z registra trestov)

 • užívateľské ovládanie počítača

 • vodičský preukaz skupiny B

 

Žiadosti zasielajte na adresu:

Mestský úrad Galanta,

Mierové námestie č.940/1,

924 18 Galanta

 

Spolu so žiadosťou je potrebné doručiť:

-profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní

-fotokópia maturitného vysvedčenia resp.vysokoškolského vzdelania,

- súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení a doplnení neskorších predpisov.

 

Informovať sa môžete na Mestskej polícii Galanta, č.t. 031/780 20 74 alebo osobne u náčelníka mestskej polície

 

 

Mirolsav Grell v.r.

náčelník MsP Galanta


Vytvorené: 8. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 10. 4. 2018 09:57
Autor: Peter Eliáš