Navigácia

Obsah

Mesto Galanta príjme na zastupovanie počas materskej dovolenky samostatného odborného referenta.

Typ: ostatné
Mesto Galanta príjme na zastupovanie počas materskej dovolenky samostatného odborného referenta na oddelenie spoločenských služieb - referát sociálnych služieb

Mesto Galanta príjme na zastupovanie počas materskej dovolenky samostatného odborného referenta  na oddelenie spoločenských služieb - referát sociálnych služieb

Kvalifikačné predpoklady na vykonanie práce:

  • vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa – odbor sociálna práca
  • prax vítaná   

Požiadavky na uchádzačov:

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, schopnosť a vôľa sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž.
Požadované odborné znalosti: Zákon č. 448/2008  Z.z. o sociálnych službách, Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.
Splnenie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme ( § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov).

Termín nástupu:

  1. mája 2018

 Žiadosti zasielajte do 15.3.2018 na adresu:
Mestský úrad Galanta
Mgr. Adriana Molnáriová
vedúca referátu sociálnych služieb
tel. kontakt: 031 788 4340
Mierové námestie č. 940/1
924 18  Galanta

Spolu so žiadosťou je potrebné doručiť:

  • profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní
  • motivačný list
  • fotokópia diplomu
  • súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení a doplnení neskorších predpisov.

 


Vytvorené: 21. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 5. 3. 2018 15:26
Autor: Mgr. Adriana Molnáriová