Navigácia

Obsah

Správy

Ponuka zamestnania - samostatný odborný referent oddelenia stavebného poriadku

Mesto Galanta prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu: samostatný odborný referent oddelenia stavebného poriadku. celý text

ostatné | 11. 1. 2021 | Autor: Ing. Roman Miklošík

Patria - Domov dôchodcov v Galante hľadá zamestnancov alebo dobrovoľníkov

Patria - Domov dôchodcov v Galante hľadá zamestnancov alebo dobrovoľníkov celý text

ostatné | 1. 12. 2020 | Autor: Peter Eliáš

Domov dôchodcov v Galante príjme do pracovného pomeru

Patria – Domov dôchodcov v Galante príjme do pracovného pomeru pracovníka na pozíciu celý text

ostatné | 6. 10. 2020 | Autor: Ing. Roman Miklošík

Výberové konanie na pracovné miesto terénneho pracovníka.

Mesto Galanta vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho pracovníka.
celý text

ostatné | 2. 6. 2020 | Autor: Ing. Roman Miklošík

Ponuka práce

Mestský úrad v Galante hľadá pracovníkov na alternatívne doručovanie pošty v rámci územia mesta Galanta. celý text

ostatné | 20. 6. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Morovičová

Mesto Galanta prijme na zastupovanie samostatného odborného referenta.

Mesto Galanta prijme na zastupovanie počas dlhodobej práceneschopnosti samostatného odborného referenta na Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia. celý text

ostatné | 19. 3. 2019 | Autor: Ing. Roman Miklošík

Mesto Galanta oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu: terénny pracovník, úväzok 0,6

Požiadavky na uchádzača sú uvedené v prílohe. Nástup možný od 15. marca 2019. celý text

ostatné | 5. 3. 2019 | Autor: Mgr. Miroslav Psota

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Mesto Galanta oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu: samostatný odborný referent športu na polovičný úväzok celý text

ostatné | 12. 3. 2018 | Autor: Ing. Roman Miklošík

Mesto Galanta príjme na zastupovanie počas materskej dovolenky samostatného odborného referenta.

Mesto Galanta príjme na zastupovanie počas materskej dovolenky samostatného odborného referenta na oddelenie spoločenských služieb - referát sociálnych služieb celý text

ostatné | 5. 3. 2018 | Autor: Mgr. Adriana Molnáriová

Technické služby mesta Galanta príjmu na sezónne práce pracovníkov.

Technické služby mesta Galanta príjmu na sezónne práce pracovníkov na pozície: celý text

ostatné | 10. 1. 2018 | Autor: Ing. Roman Miklošík
ponuka práce

Ponuka práce - vedúci stravovacieho úseku PATRIA- Domov dôchodcov v Galante

Prihlášky sa podávajú v zalepenej obálke označenej heslom:
,,Výberové konanie na pracovnú pozíciu vedúci stravovacieho úseku - neotvárať“ , najneskôr do 07.08.2017 na adresu:
Patria – Domov dôchodcov v Galante
Švermova 1457/16, 924 01 Galanta

Na osobný pohovor budú pozvaní len uchádzači spĺňajúci kvalifikačné predpoklady. Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ najneskôr 7 dní pred jeho začatím. celý text

ostatné | 19. 7. 2017 | Autor:

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky: Základnej školy Gejzu Dusíka. celý text

ostatné | 19. 5. 2017 | Autor: Peter Eliáš

Patria domov dôchodcov v Galante príjme do trvalého pracovného pomeru pracovníka

Patria domov dôchodcov v Galante príjme do trvalého pracovného pomeru pracovníka na pozíciu: Opatrovateľka, Zdravotná sestra, zdravotnícky asistent celý text

ostatné | 12. 5. 2017 | Autor: Mgr. Adriana Molnáriová