Navigácia

Obsah

Podmienky pre oslobodenie (zníženie) miestnej dane za psa, KO a dane z nehnuteľnosti

Typ: ostatné
Mesto Galanta oznamuje podmienky pre oslobodenie, resp. zníženie miestnej dane za psa, miestneho poplatku za komunálne odpady a dane z nehnuteľnosti .

Mesto Galanta, ako správca miestnych daní a poplatkov v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a prijatých všeobecne záväzných nariadení týmto oznamuje podmienky oslobodenia, resp. zníženia miestnej dane za psa, a miestneho poplatku za komunálne odpady a dane z nehnuteľnosti .

Podrobnosti nájdete v prílohe.


Príloha

Vytvorené: 29. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 29. 1. 2019 15:30
Autor: