Navigácia

Obsah

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

Typ: ostatné
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

V zmysle § 138 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva vo volebnom obvode, súčasťou ktorého je volebný okrsok, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb do 5. októbra 2017, do 24.00 hod..

 Oznámenia žiadame zasielať elektronicky na adresu: zuzana.morovicova@galanta.sk alebo priska.viczenova@galanta.sk alebo v listinnej podobe na adresu: Mestský úrad, Mierové nám. 1, 924 18 Galanta

 

zoznam nominovaných politických strán


Príloha

Vytvorené: 2. 10. 2017
Posledná aktualizácia: 25. 10. 2017 14:34
Autor: