Navigácia

Obsah

Mimoriadna výzva

Typ: ostatné
Cieľom programu je poskytnúť finančné prostriedky zdravotníckym a sociálnym zariadeniam.

https://www.nadaciatatrabanky.sk/vyzva-koronavirus/

Kritériá Otvorenej výzvy:

Cieľ programu

Cieľom programu je poskytnúť finančné prostriedky zdravotníckym a sociálnym zariadeniam, aby tieto mohli:

 • Účinne čeliť nákaze koronavírusom COVID 19
 • Poskytnúť bezodkladnú zdravotnú pomoc
 • Zabraňovať ďalšiemu šíreniu nákazy

Cieľová skupina

 • Zdravotnícke inštitúcie pôsobiace na území Slovenskej republiky
  Verejné (zriadené štátom, vyšším územným celkom, samosprávou)
  Súkromné (mimovládne neziskové organizácie, všeobecní lekári, zariadenia cirkví)
 • Inštitúcie sociálnej pomoci pôsobiace na území Slovenskej republiky
  Verejné (zriadené štátom, vyšším územným celkom, samosprávou)
  Súkromné (mimovládne neziskové organizácie a zariadenia cirkví)

Predmet podpory

Poskytnuté peniaze môžu byť použité na pokrytie nákladov

priamo súvisiacich s prevenciou pred nákazou koronavírusom

 • Hygienické pomôcky
 • Ochranné prostriedky
 • Iné

priamo súvisiacich s diagnostikovaním ochorenia na koronavírus

 • testery
 • navýšenie kapacít odborného personálu schopného vykonávania testovania
 • špeciálne ochranné prostriedky
 • Iné

priamo súvisiacich s liečbou pacientov nakazených koronavírusom

 • špeciálny zdravotnícky materiál
 • špeciálne zdravotnícke vybavenie
 • iné

priamo súvisiacich s izoláciou nakazených koronavírom od zdravej populácie

 • špeciálny zdravotnícky materiál
 • prechodné, alebo stále efektívne izolačné prvky potrebné v priestoroch zariadení< >inéPredstavte nám vašu organizáciu, pre koho, s akým cieľom bola zriadená, kde pôsobí a pre akú veľkú skupinu obyvateľovPredstavte nám váš návrh riešení, ktoré potrebujete v tejto situácii zrealizovaťRozpočetNadácia Tatra banky vyčlenila pre potreby veľmi rýchlej výzvy sumu 100 000 EUR. Sme pripravení takúto výzvu realizovať v čo najkratšom možnom období tri krát, takže momentálne máme pre pomoc pripravených 300 000 EurNadácia Tatra banky bude od dnes 13.marca 2020 informovať o možnosti získať pomoc.Od dnes je otvorený náš elektronický systém pre prijímanie žiadostí.Zároveň poskytneme záujemcom o predloženie žiadosti konzultáciu (telefonicky, e-mailom), ktorá môže pomôcť pochopiť a interpretovať kritériá programu a prispeje k zvýšeniu kvality predložených projektov.

  Dokedy možno projekty predkladať?

  Nadácia Tatra banky k termínu uzávierky v piatok, 20. marca 2020 do 12:00,  zozbiera všetky žiadosti, ktoré budú prostredníctvom online formulára na jej webovej stránke.

 

https://www.nadaciatatrabanky.sk/vyzva-koronavirus/

 


Vytvorené: 19. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 19. 3. 2020 09:44
Autor: