Navigácia

Obsah

Kedy môže študent poberať dávku v nezamestnanosti?

Typ: ostatné
Ak študent počas štúdia pracoval a ukončí štúdium, môže mu vzniknúť nárok na dávku v nezamestnanosti.

Ak študent počas štúdia pracoval a ukončí štúdium, môže mu vzniknúť nárok na dávku v nezamestnanosti. Závisí to od toho, aký druh pracovnoprávneho vzťahu uzavrel. Z dohody o brigádnickej práci študenta povinné poistenie v nezamestnanosti nevzniká. Z dohody o pracovnej činnosti a z dohody o vykonaní práce povinné poistenie v nezamestnanosti vzniká, ak má študent z takejto dohody pravidelný mesačný príjem. Vtedy je poistený v nezamestnanosti a toto obdobie sa zohľadňuje pre nárok na dávku v nezamestnanosti. Pokiaľ má však z takýchto dohôd nepravidelný príjem, nie je povinne poistený v nezamestnanosti, a nemá teda ani nárok na dávku v nezamestnanosti.

Podmienkou nároku na dávku v nezamestnanosti okrem evidencie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je obdobie poistenia v nezamestnanosti aspoň v rozsahu dvoch rokov (730 dní) v posledných troch resp. štyroch rokoch pred dňom zaradenia do tejto evidencie. Tie môže študent získať napríklad pri práci počas štúdia s pravidelným mesačným príjmom (netýka sa to dohody o brigádnickej práci študenta) alebo ak sa dobrovoľne poistí v Sociálnej poisťovni komplexným balíkom dobrovoľného poistenia (nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti).

 

Zdroj: Sociálna poisťovňa

 


Vytvorené: 13. 9. 2017
Posledná aktualizácia: 25. 10. 2017 14:34
Autor: Sociálna poisťovňa