Navigácia

Obsah

Galandia má problémy nielen so statikou, ale aj so základmi

Typ: ostatné
Galandia má problémy nielen so statikou, ale aj so základmi 1Dlho očakávané výsledky stavebno-technického prieskumu Galandie potvrdili alarmujúci a životu nebezpečný stav budovy s možným kolapsom strechy, na ktorý upozornili prvé dva stavebné posudky objednané mestom.

Stavebno-technický prieskum odhalil aj ďalšie pochybenia počas výstavby čo znamená, že je nebezpečná celá stavba a sanáciu si bude vyžadovať nielen bazénová hala, ale aj hlavná budova v ktorej sa nachádzajú šatne a technológie. Medzi odhalené pochybenia patrí neodborne realizovaná hydroizolácia, ktorá nebola ani korektne ukončená čo má za následok zatekanie dažďovej vody z veľkorozmerných okien do základov budovy.  Nadmernú vlhkosť spôsobuje aj prerážajúca spodná voda cez hydroizoláciu na niekoľkých miestach.

Poddimenzované sú aj stĺpy a nosné stropy. Podľa skúšok betón spĺňa vtedy platné normy, ale problémom sú výstuže zo železa v železobetóne, ktoré nie sú použité tým spôsobom, ako avizoval pôvodný projekt, či projekt skutočného vyhotovenia.

Stavebno-technický prieskum je tretí odborný posudok, ktorý potvrdzuje alarmujúci stav budovy a vyvracia tvrdenia „Nehrozí zrútenie, stačí opraviť, nebúrať,“ znalca Kozakoviča, ktorý vypracoval posudok pre šéfa pôvodného projekčného tímu Galandie Ladislava Struhára. 

Náklady na rekonštrukciu by mal určiť sanačný projekt. Nový odhad nákladov, ktoré mesto bude musieť vykryť úverom sú na úrovni 2-3 miliónov €. Primátor mesta Peter Paška dnes (27.9) rokoval s riadiacim orgánom – Ministerstvom hospodárstva SR aj o ďalších možnostiach ako je zbúranie, alebo predaj termálneho kúpaliska, znamenalo by to však vrátenie eurofondových príspevkov resp. štátnej pomoci v plnej výške. V prípade rekonštrukcie riadiaci orgán zatiaľ neurčil termín do ktorého bude musieť byť Galandia opäť funkčná.  Dnes na pracovnom stretnutí primátor oboznámil s výsledkami aj poslancov MsZ.   


Vytvorené: 17. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 25. 10. 2017 14:34
Autor: