Navigácia

Obsah

Dotazníky k Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Galanta

Typ: ostatné
Obyvatelia Galanty a zástupcovia podnikateľskej sféry pôsobiaci na území mesta sa môžu zapojiť do procesu prípravy dokumentu s názvom "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Galanta"

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) mesta Galanta na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030 je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v zmysle zákona  č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších zmien a doplnkov. Spracovaním PHRSR dáva mesto najavo záujem o svoju budúcnosť, ako aj o budúcnosť svojich obyvateľov, pričom v podobe dokumentu PHRSR získava nástroj na aktívne riadenie rozvoja založené na iniciovaní potrebných a žiaducich zmien.

Obyvatelia Galanty a tiež aj zástupcovia podnikateľskej sféry pôsobiaci na území mesta sa môžu zapojiť do procesu jeho prípravy vyjadrením svojho názoru prostredníctvom dotazníkov, ktoré sú dostupné nižšie:

Dotazník pre obyvateľov mesta Galanta (verzia v slovenskom jazyku)

Dotazník pre obyvateľov mesta Galanta (verzia v maďarskom jazyku)
Kérdőív Galánta város lakosságának véleményfelmérése (magyar nyelvű változata)

Dotazník pre podnikateľov pôsobiacich na území mesta Galanta

Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité na účely spracovania PHRSR mesta Galanta.
Prosíme o jeho vyplnenie a odolanie najneskôr do 21.06.2021.

 

Vopred ďakujeme za ochotu a čas, ktorý vyplneniu dotazníkov venujete.

 

 


Vytvorené: 7. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 7. 6. 2021 13:34
Autor: Ing. Roman Miklošík