Navigácia

Obsah

Do ktorej pobočky posiela mamička rodný list dieťaťa?

Typ: ostatné
Sociálna poisťovňa informuje budúce mamičky, že po pôrode musia preukázať trvanie nároku na dávku materské oznámením rodného čísla dieťaťa.

Sociálna poisťovňa informuje budúce mamičky, že po pôrode musia preukázať trvanie nároku na dávku materské oznámením rodného čísla dieťaťa. Najčastejšie ho preukazujú fotokópiou rodného listu dieťaťa, ktorú je potrebné doručiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne čo najskôr po jeho narodení.

Matky, ktorým vznikol nárok na materské zo zamestnaneckého pomeru (alebo počas trvania ochrannej lehoty), odovzdajú fotokópiu rodného listu dieťaťa po jeho narodení v pobočke Sociálnej poisťovne podľa sídla zamestnávateľa. Matky, ktoré sú samostatne zárobkovo činnými osobami a dobrovoľne poistené osoby, doručujú rodný list pobočke podľa miesta trvalého bydliska.

Fotokópia rodného listu nemusí byť overená a je možnosť doručiť ju prostredníctvom pošty, mailom alebo osobne na oddelenie nemocenského poistenia v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Je dôležité, aby si matky splnili túto povinnosť, pretože ak poberateľka materského nepredloží rodný list dieťaťa, výplata dávky jej bude pozastavená. Opäť sa obnoví až po doručení fotokópie rodného listu príslušnej pobočke. Ak sa dieťa narodilo v inom členskom štáte Európskej únie, doklad o narodení dieťaťa Sociálna poisťovňa akceptuje aj v prípade, že je v inom ako slovenskom jazyku.

V októbri tohto roku vyplatila Sociálna poisťovňa vyše 30 tisíc dávok materské.

Podrobnosti o vzniku nároku na materské a povinnostiach matky sa dozviete na webe Sociálnej poisťovne v častiach MaterskéNarodenie dieťaťa. Informovať sa môžete taktiež v každej pobočke Sociálnej poisťovne.

 

Zdroj: Sociálna poisťovňa


Vytvorené: 6. 12. 2017
Posledná aktualizácia: 6. 12. 2017 08:36
Autor: Sociálna poisťovňa