Navigácia

Obsah

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Typ: ostatné
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante

V súvislosti so súčasným stavom a vývojom poveternostnej situácie v územnom obvode okresu Galanta a na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi     v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1) písm. a) a b)  vyhlášky MV SR              č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

VYHLASUJE

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na pozemkoch s porastom

v územnom obvode okresu Galanta
od 28.06.2019 od 15:00 hod. do odvolania

 

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

 

Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom  sa  z a k a z u j e :

 

  1. vykonávať spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve,
  2. zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
  3. vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
     

Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na pozemkoch s porastom z a k a z u j e najmä:

 

  1. fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku  požiaru,
  2. vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  3. zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
  4. vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.

 

 

 

 

 

 

          pplk. Ing. Zoltán Tánczos, PhD. v.r.

          riaditeľ

 

 


Vytvorené: 28. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 28. 6. 2019 11:53
Autor: