Navigácia

Obsah

Správy a oznamy MsÚ

Správy

prvá
z 7
ďalší posledná

IHRISKO ŽIHADIELKO PRE GALANTU 1

IHRISKO ŽIHADIELKO PRE GALANTU

Do hlasovania o ihrisko Žihadielko sa môže celé Slovensko zapojiť opäť od 16. januára až do 28. februára 2017 https://zihadielko.lidl.sk/ celý text

ostatné | 16. 1. 2017 | Autor:

Povinnosti právnických a fyzických osôb pri zimnej údržbe komunikácií.

Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom. celý text

ostatné | 4. 1. 2017 | Autor: Mgr. Miroslav Psota

Ochrana vodomerov v zimnom období

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje svojim zákazníkom, ktorí majú na svojich vodovodných prípojkách nainšatalované vodomery, aby v zimnom období zabezpečili dostatočnú ochranu vodomerov proti zamrznutiu. Extrémne nízke teploty môžu zapríčiniť zamrznutie vodomerov a ich poškodenie. celý text

ostatné | 14. 12. 2016 | Autor: Ing. Roman Miklošík

Zmena stránkových hodín na OR PZ Galanta

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru oznamuje, že na okresnom dopravnom inšpektoráte a oddelení dokladov je zmena stránkových hodín. celý text

ostatné | 2. 12. 2016 | Autor: Zuzana Morovičová
KAUZA KOLÓNIA 1

KAUZA KOLÓNIA

Osobne som v pripravovanej novej mestskej zóne Kolónii kupoval úplne prvé dva pozemky. V tej dobe nás developer lákal s víziami o bezpečnej obytnej zóne uzavretej rampami a stráženej súkromnou bezpečnostnou službou, prísľubom zavedenia optickej siete na káblovú televíziu a internet, obchodom s potravinami, športoviskami, detskými ihriskami a kvalitnými cestami a chodníkmi. celý text

ostatné | 2. 10. 2016 | Autor: Lucia Galambosová
Galandia má problémy nielen so statikou, ale aj so základmi 1

Galandia má problémy nielen so statikou, ale aj so základmi

Dlho očakávané výsledky stavebno-technického prieskumu Galandie potvrdili alarmujúci a životu nebezpečný stav budovy s možným kolapsom strechy, na ktorý upozornili prvé dva stavebné posudky objednané mestom. celý text

ostatné | 27. 9. 2016 | Autor:
Zlepšime SPPoločne Slovensko aj s projektom z Galanty 1

Zlepšime SPPoločne Slovensko aj s projektom z Galanty

Ak viete, kľudne šírte na školách, triedach, baroch, všade kde je veľa ľudí. Link na hlasovanie: http://www.sppolocne.sk/sk/hlasuj-za-projekty/vyznacenie-cktt-galanta-mostova-tomasikovo/5/vote celý text

ostatné | 22. 9. 2016 | Autor:
prvá
z 7
ďalší posledná