Navigácia

Obsah

Správy a oznamy MsÚ

Správy

prvá
z 5
ďalší posledná

Nebezpečné vypaľovanie suchých trávnatých porastov

Usmernenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Galante celý text

ostatné | 1. 3. 2017 | Autor: Mgr. Zuzana Morovičová

Spoločnosť BYSPRAV s r.o. Galanta prijme údržbára - murára, obkladača

Spoločnosť BYSPRAV s r.o. Galanta prijme do trvalého pracovného pomeru údržbára - murára, obkladača celý text

ostatné | 1. 3. 2017 | Autor: Ing. Szabó Ondrej

Avízo pre daňových dlžníkov

Upozornenie pre dlžníkov na miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. celý text

ostatné | 28. 2. 2017 | Autor: Ing. Juraj Srnka, PhD.

Nová web stránka mesta Galanta.

Vážení občania, od 22. februára 2017 sme spustili novú web stránku mesta Galanta. Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie počas preklápania údajov zo starej stránky. celý text

ostatné | 23. 2. 2017 | Autor: Mgr. Miroslav Psota

Vyjadrenie Júliusa Lőrincza, predsedu Tlačovej rady SR

„Štatút mestských novín v Galante nie je v niektorých kľúčových veciach dobrý a nezodpovedá praxi a najmä zákonnej úprave Slovenskej republiky v mediálnej oblasti.“ celý text

ostatné | 17. 2. 2017 | Autor: Mgr. Miroslav Psota

Tesco - 2.ročník grantového programu VY ROZHODUJETE, MY POMÁHAME

Tesco ide opäť pomáhať! Už po druhýkrát Tesco v spolupráci s Nadáciou Tesco vyhlasuje grantový program „Vy rozhodujete, my pomáhame" na podporu komunitných projektov. Od 2. do 28. januára 2017 sa neziskové organizácie môžu prihlásiť v 77 regiónoch na celom Slovensku so svojím programom na podporu zdravého životného štýlu, rozvoja detí, ochrany a zlepšenia okolia alebo života v komunite. celý text

ostatné | 25. 1. 2017 | Autor: Zuzana Morovičová

Aktívne vzdelávanie v každom veku

Mesto Galanta organizuje projekt s názvom „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“ – kurz anglického jazyka pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Vzdelávací kurz je určený pre obyvateľov mesta Galanta vo veku nad 55 rokov. Bude prebiehať v termíne február až november 2017. Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na Mestskom úrade v Galante na referáte sociálnych služieb č.dv. 23,24, alebo prostredníctvom tel. čísiel: 788 4341, 788 4340. celý text

ostatné | 16. 1. 2017 | Autor: Mgr. Adriana Molnáriová
IHRISKO ŽIHADIELKO PRE GALANTU 1

IHRISKO ŽIHADIELKO PRE GALANTU

Do hlasovania o ihrisko Žihadielko sa môže celé Slovensko zapojiť opäť od 16. januára až do 28. februára 2017 https://zihadielko.lidl.sk/ celý text

ostatné | 16. 1. 2017 | Autor:

Povinnosti právnických a fyzických osôb pri zimnej údržbe komunikácií.

Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom. celý text

ostatné | 4. 1. 2017 | Autor: Mgr. Miroslav Psota

Ochrana vodomerov v zimnom období

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje svojim zákazníkom, ktorí majú na svojich vodovodných prípojkách nainšatalované vodomery, aby v zimnom období zabezpečili dostatočnú ochranu vodomerov proti zamrznutiu. Extrémne nízke teploty môžu zapríčiniť zamrznutie vodomerov a ich poškodenie. celý text

ostatné | 14. 12. 2016 | Autor: Ing. Roman Miklošík

Zmena stránkových hodín na OR PZ Galanta

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru oznamuje, že na okresnom dopravnom inšpektoráte a oddelení dokladov je zmena stránkových hodín. celý text

ostatné | 2. 12. 2016 | Autor: Zuzana Morovičová
KAUZA KOLÓNIA 1

KAUZA KOLÓNIA

Osobne som v pripravovanej novej mestskej zóne Kolónii kupoval úplne prvé dva pozemky. V tej dobe nás developer lákal s víziami o bezpečnej obytnej zóne uzavretej rampami a stráženej súkromnou bezpečnostnou službou, prísľubom zavedenia optickej siete na káblovú televíziu a internet, obchodom s potravinami, športoviskami, detskými ihriskami a kvalitnými cestami a chodníkmi. celý text

ostatné | 2. 10. 2016 | Autor: Lucia Galambosová
Galandia má problémy nielen so statikou, ale aj so základmi 1

Galandia má problémy nielen so statikou, ale aj so základmi

Dlho očakávané výsledky stavebno-technického prieskumu Galandie potvrdili alarmujúci a životu nebezpečný stav budovy s možným kolapsom strechy, na ktorý upozornili prvé dva stavebné posudky objednané mestom. celý text

ostatné | 27. 9. 2016 | Autor:
Zlepšime SPPoločne Slovensko aj s projektom z Galanty 1

Zlepšime SPPoločne Slovensko aj s projektom z Galanty

Ak viete, kľudne šírte na školách, triedach, baroch, všade kde je veľa ľudí. Link na hlasovanie: http://www.sppolocne.sk/sk/hlasuj-za-projekty/vyznacenie-cktt-galanta-mostova-tomasikovo/5/vote celý text

ostatné | 22. 9. 2016 | Autor:
prvá
z 5
ďalší posledná