Navigácia

Obsah

Smútočné oznámenie

Správy

prvá
z 4
ďalší posledná

Žiadosť o dávku v nezamestnanosti sa podáva vždy len jedna

Žiadosť o dávku v nezamestnanosti sa podáva vždy len jedna. celý text

ostatné | 1. 3. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa
Pietna spomienka na Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú

Pietna spomienka na Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú

Pietna spomienka na Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú celý text

ostatné | 28. 2. 2018 | Autor:

Neodkladajte žiadosti o potvrdenia na účely daňových priznaní

V súvislosti s blížiacim sa termínom na podávanie daňových priznaní Sociálna poisťovňa vystavuje fyzickým osobám potvrdenia o poberaní dávok. celý text

ostatné | 21. 2. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa

Ako správne požiadať o ošetrovné počas chrípky a ošetrovania dieťaťa

V súvislosti s rozšíreným chrípkovým ochorením na Slovensku Sociálna poisťovňa pripomína rodičom ... celý text

ostatné | 14. 2. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa

O dôchodok sa začnite zaujímať rok pred podaním žiadosti

V roku 2017 požiadalo o dôchodok 113 063 poistencov ... celý text

ostatné | 12. 2. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa

Zvýšenie dôchodku pracujúcim dôchodcom – do 31. marca 2018

Prečo im spolu s ročnou valorizáciou nebol od 1. januára 2018 zvýšený starobný dôchodok ? celý text

ostatné | 6. 2. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa

Ako Sociálna poisťovňa pri odchode do dôchodku zaráta dobu evidencie na úrade práce

Sociálna poisťovňa preto upozorňuje, že obdobie evidencie nezamestnaných občanov sa v jednotlivých obdobiach hodnotí rôzne ... celý text

ostatné | 30. 1. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa

Živnostníci a dobrovoľne poistení pozor: do 8. februára treba zaplatiť odvody v novej výške

Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov, SZČO a DPO, že do 8. februára (za január 2018) treba zaplatiť poistné ... celý text

ostatné | 24. 1. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa

Upozornenie pre dobrovoľne poistené osoby: Zmena výšky poistného sa môže týkať aj vás

Sociálna poisťovňa pripomína dobrovoľne poisteným osobám, ktoré platia poistné z minimálneho vymeriavacieho základu ... celý text

ostatné | 19. 1. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa
Práca v Česku

Ak ste pracovali v Česku, príďte sa o dôchodku poradiť do Zlína – 22. novembra 2017

Ak ste pracovali alebo pracujete v Českej republike a získali ste obdobia poistenia podľa právnych predpisov Českej republiky a Slovenskej republiky, na všetky nejasnosti ohľadom vášho dôchodku dostanete odpovede v Zlíne 22. novembra 2017. celý text

ostatné | 8. 11. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Slovensko-nemecko-rakúske poradenské dni v Poprade 7. a 8. novembra 2017

Sociálna poisťovňa spolu s nemeckou Dôchodkovou poisťovňou (Deutsche Rentenversicherung), rakúskou Dôchodkovou poisťovňou (Pensionversicherungsanstalt) a Poisťovňou pre živnostníkov (Socialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft) pripravili pre verejnosť spoločné poradenské dni. celý text

ostatné | 17. 10. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Zámer prenájmu majetku mesta

Mesto Galanta - Mestský úrad Galanta zverejňuje svoj zámer prenájmu majetku, a to prenájmu nebytového priestoru - 2. a 3. nadzemného podlažia Severného krídla Neogotického kaštieľa v Galante. Podrobné informácie v prílohe. celý text

ostatné | 4. 10. 2017 | Autor:

OZNAM - voľby do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov – oznam
V súvislosti so zabezpečením volieb do orgánov samosprávnych krajov ako aj v nadväznosti na Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 17/2017 o zriadení plagátových plôch na verejných priestranstvách a podmienkach ich využívania počas volebnej kampane pre voľby do orgánov Trnavského samosprávneho kraja mesto Galanta oznamuje, že každý kandidát má vyčlenenú plagátovú plochu zodpovedajúcu zásadám rovnosti a to konkrétne za sklenenými plochami prízemia budovy mestského úradu v rozsahu 1 ks formátu a4 pre každého jedného kandidáta na predsedu ako aj poslanca Trnavského samosprávneho kraja.
V prípade ďalších otázok kontaktujte Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy MsÚ v Galante, Mgr. Zuzanu Morovičovú, T: 031 788 4330, e-mail: zuzana.morovicova@galanta.sk alebo Prisku Viczénovú, T: 031 788 4331, e-mail: priska.viczenova@galanta.sk

celý text

ostatné | 3. 10. 2017 | Autor:

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie. celý text

ostatné | 2. 10. 2017 | Autor:

GALANTA – Odborný seminár pre zamestnávateľov 17.10.2017

Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta vás pozýva na odborný seminár pre zamestnávateľov, ktorý sa uskutoční dňa 17. októbra 2017 celý text

ostatné | 28. 9. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Oznam Okresného riaditeľstva PZ Galanta

Oznam Okresného riaditeľstva PZ Galanta celý text

ostatné | 27. 9. 2017 | Autor:

Kedy môže študent poberať dávku v nezamestnanosti?

Ak študent počas štúdia pracoval a ukončí štúdium, môže mu vzniknúť nárok na dávku v nezamestnanosti. celý text

ostatné | 13. 9. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Vysokoškoláci po prijatí na II. stupeň štúdia a uvoľnenie výplaty sirotského dôchodku

Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov sirotského dôchodku že rozhodnutie o prijatí na vysokoškolské štúdium II. stupňa nie je dostatočným dokladom pre uvoľnenie výplaty sirotského dôchodku. celý text

ostatné | 19. 7. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

Oznam o stránkových hodinách

Oznam o stránkových hodinách 06.06.2017 od 7:00 - do 12:30hod. celý text

ostatné | 5. 6. 2017 | Autor:

Sirotský dôchodok sa študentovi po maturite obnoví až po zápise na vysokú školu

Maturanti, ktorí v súčasnosti končia štúdium na stredných školách a poberajú sirotský dôchodok, majú nárok na jeho výplatu až do 31. 8. 2017. celý text

ostatné | 26. 5. 2017 | Autor: Sociálna poisťovňa

ZVEREJNENIE ZOZNAMU DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV

Mesto Galanta ako správca dane v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov na miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, u ktorých eviduje podľa stavu k 31.12.2016 daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby (aj fyzické osoby – podnikatelia) 160 € a u právnickej osoby 1 600 €. celý text

ostatné | 27. 4. 2017 | Autor: Ing. Juraj Srnka, PhD.

Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca MsZ v Galante

Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca MsZ v Galante celý text

ostatné | 19. 4. 2017 | Autor: Alena Deáková

Vyjadrenie Júliusa Lőrincza, predsedu Tlačovej rady SR

„Štatút mestských novín v Galante nie je v niektorých kľúčových veciach dobrý a nezodpovedá praxi a najmä zákonnej úprave Slovenskej republiky v mediálnej oblasti.“ celý text

ostatné | 17. 2. 2017 | Autor: Mgr. Miroslav Psota
KAUZA KOLÓNIA 1

KAUZA KOLÓNIA

Osobne som v pripravovanej novej mestskej zóne Kolónii kupoval úplne prvé dva pozemky. V tej dobe nás developer lákal s víziami o bezpečnej obytnej zóne uzavretej rampami a stráženej súkromnou bezpečnostnou službou, prísľubom zavedenia optickej siete na káblovú televíziu a internet, obchodom s potravinami, športoviskami, detskými ihriskami a kvalitnými cestami a chodníkmi. celý text

ostatné | 2. 10. 2016 | Autor: Lucia Galambosová
Galandia má problémy nielen so statikou, ale aj so základmi 1

Galandia má problémy nielen so statikou, ale aj so základmi

Dlho očakávané výsledky stavebno-technického prieskumu Galandie potvrdili alarmujúci a životu nebezpečný stav budovy s možným kolapsom strechy, na ktorý upozornili prvé dva stavebné posudky objednané mestom. celý text

ostatné | 27. 9. 2016 | Autor:
prvá
z 4
ďalší posledná