Navigácia

Obsah

Správy a oznamy MsÚ

Správy

prvá
z 5
posledná

Opatrenia na úradoch PSVaR

Opatrenia na úradoch PSVaR celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Alena Deáková

Sociálna poisťovňa informuje_opatrenia

Sociálna poisťovňa informuje_opatrenia celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Alena Deáková

Zasadnutie krízového štábu mesta Galanta - 9.3.2020

Zasadnutie krízového štábu mesta Galanta - 9.3.2020 celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor:

Usmernenie MV SR pre obce a mestá o opatreniach zo zasadnutia Ústredného krízovéhoštábu

Usmernenie MV SR pre obce a mestá o opatreniach zo zasadnutia Ústredného krízového štábu celý text

ostatné | 7. 3. 2020 | Autor:

Koronavírus - odporúčania

Koronavírus - odporúčania celý text

ostatné | 6. 3. 2020 | Autor:

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s Coronavírusom

V rámci prevencie a v záujme nevyvolávania paniky medzi občanmi zverejnil hlavný hygienik SR Usmernenie týkajúce sa Coronavírusu, ktoré nájdete v prílohe oznamu. celý text

ostatné | 27. 2. 2020 | Autor: Alena Deáková

Príkaz primátora

Príkaz primátora celý text

ostatné | 15. 1. 2020 | Autor:

Štatistické zisťovanie RÚ

Štatistické zisťovanie RÚ od 09122019 do 11012021 celý text

ostatné | 13. 1. 2020 | Autor: Alena Deáková

Služby a kontaktné body pre obete trestných činov

Služby a kontaktné body pre obete trestných činov celý text

ostatné | 23. 7. 2019 | Autor: Alena Deáková

Voľné pracovné miesto v ZŠ, Sídl. SNP/4

Ponuka voľného pracovného miesta pre pedagogického zamestnanca - učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie. Podrobnosti v prílohe. celý text

ostatné | 11. 7. 2019 | Autor:

Výzva č. 3/2 - školstvo

Výzva č. 3/2

Mesta Galanta
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť:
„Vzdelávanie a výchova detí a mládeže – školstvo“

celý text

ostatné | 27. 6. 2019 | Autor: Kristína Forrová

Voľné pracovné miesto v ZŠ, Sídl. SNP/3

Ponuka voľného pracovného miesta pre pedagogického zamestnanca - učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie. Podrobnosti v prílohe. celý text

ostatné | 21. 6. 2019 | Autor:

Voľné pracovné miesto v ZŠ, Sídl. SNP/2

Ponuka voľného pracovného miesta pre pedagogického zamestnanca - učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie. Podrobnosti v prílohe. celý text

ostatné | 18. 6. 2019 | Autor:

Voľné pracovné miesto v ZŠ, Sídl. SNP/1

Ponuka voľného pracovného miesta pre pedagogického zamestnanca - učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie. Podrobnosti v prílohe. celý text

ostatné | 13. 6. 2019 | Autor:

Žiadosť o vydanie súhlasu obce o pobyte cudzincov

Žiadosť o súhlas obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu. celý text

ostatné | 20. 2. 2019 | Autor:

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov

Mesto Galanta vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 1781/2018 na predaj pozemkov v k.ú. Galanta a v k.ú. Nebojsa. Bližšie podmienky súťaže nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 7. 5. 2018 | Autor:

Zámer prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňujeme zámer prenájmu majetku mesta Galanta spoločnosti TDS - Tasty Drinks Services s. r. o., Bratislava. celý text

ostatné | 11. 4. 2018 | Autor:

Zámer predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 16 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. 47/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňujeme zámer predaja majetku mesta Galanta Linde Halák, Štvrť SNP 955/44, Galanta. celý text

ostatné | 11. 4. 2018 | Autor:

Zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže

V zmysle § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňujeme zámer predaja nehnuteľného majetku mesta Galanta. celý text

ostatné | 11. 4. 2018 | Autor:

SLOVENSKO-ČESKÝ PORADENSKÝ DEŇ

Odborníci zo Sociálnej poisťovne a Českej správy sociálneho zabezpečenia vám poradia. celý text

ostatné | 6. 4. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa

GENERÁLNY PARDON

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., udeľuje „GENERÁLNY PARDON“ celý text

ostatné | 3. 4. 2018 | Autor:

SZČO: Pozor pri daňovom priznaní – je dôležité pre vaše sociálne poistenie

V súvislosti s podávaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu B za rok 2017 ... celý text

ostatné | 19. 3. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa

Bez potvrdenia z úradu práce sa otcovi materská neprizná

Sociálna poisťovňa pripomína otcom, ktorí si chcú na svoje dieťa uplatniť nárok na materské ... celý text

ostatné | 14. 3. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa

SZČO počas PN poistné neplatí

Sociálna poisťovňa pripomína SZČO že v období práceneschopnosti nemusia platiť poistné ... celý text

ostatné | 8. 3. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa

Žiadosť o dávku v nezamestnanosti sa podáva vždy len jedna

Žiadosť o dávku v nezamestnanosti sa podáva vždy len jedna. celý text

ostatné | 1. 3. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa
Pietna spomienka na Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú

Pietna spomienka na Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú

Pietna spomienka na Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú celý text

ostatné | 28. 2. 2018 | Autor:

Neodkladajte žiadosti o potvrdenia na účely daňových priznaní

V súvislosti s blížiacim sa termínom na podávanie daňových priznaní Sociálna poisťovňa vystavuje fyzickým osobám potvrdenia o poberaní dávok. celý text

ostatné | 21. 2. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa

Ako správne požiadať o ošetrovné počas chrípky a ošetrovania dieťaťa

V súvislosti s rozšíreným chrípkovým ochorením na Slovensku Sociálna poisťovňa pripomína rodičom ... celý text

ostatné | 14. 2. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa

O dôchodok sa začnite zaujímať rok pred podaním žiadosti

V roku 2017 požiadalo o dôchodok 113 063 poistencov ... celý text

ostatné | 12. 2. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa

Zvýšenie dôchodku pracujúcim dôchodcom – do 31. marca 2018

Prečo im spolu s ročnou valorizáciou nebol od 1. januára 2018 zvýšený starobný dôchodok ? celý text

ostatné | 6. 2. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa
prvá
z 5
posledná