Navigácia

Obsah

Správy a oznamy MsÚ

Správy

prvá
z 6
posledná

O prechod z invalidného na starobný dôchodok treba požiadať !

Súbeh invalidného a starobného dôchodku nie je možný. celý text

ostatné | 22. 2. 2019 | Autor:

Žiadosť o vydanie súhlasu obce o pobyte cudzincov

Žiadosť o súhlas obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu. celý text

ostatné | 20. 2. 2019 | Autor:

Upozornenie pre právnické osoby

Upozornenie pre právnické osoby, že rozhodnutia vydané správcom daní a poplatkov budú od r. 2019 doručované elektronicky. celý text

ostatné | 13. 2. 2019 | Autor:

Odstávka pitnej vody v Galante ul. Hodská

Dňa 11.2.2019 od:9:20 -13:00 hod bude z dôvodu poruchy na verejnom vodovode odstávka pitnej vody v Galante ul, Hodská. celý text

ostatné | 11. 2. 2019 | Autor:

Odstávka pitnej vody v Galante – ulica 29. Augusta.

Dňa 4.2.2019 od 7:30 bude z dôvodu poruchy na verejnom vodovode odstávka pitnej vody v Galante – ulica 29. Augusta. celý text

ostatné | 4. 2. 2019 | Autor:

Odstávka pitnej vody v Galante ul. Kpt. Nálepku.

Dňa 30.1.2019 od 8:00-13:00 hod. bude z dôvodu poruchy na verejnom vodovode odstávka pitnej vody v Galante ul. Kpt. Nálepku. celý text

ostatné | 30. 1. 2019 | Autor:

Podmienky pre oslobodenie (zníženie) miestnej dane za psa, KO a dane z nehnuteľnosti

Mesto Galanta oznamuje podmienky pre oslobodenie, resp. zníženie miestnej dane za psa, miestneho poplatku za komunálne odpady a dane z nehnuteľnosti . celý text

ostatné | 29. 1. 2019 | Autor:

Odstávka pitnej vody v Galante – ulica Kpt.Nálepku.

Oznamujeme Vám, že dňa 28.1.2019 od 7:30 bude z dôvodu poruchy na verejnom vodovode odstávka pitnej vody v Galante – ulica Kpt.Nálepku. celý text

ostatné | 28. 1. 2019 | Autor:

Odstávka pitnej vody v Galante, ul. Škovránkova

Oznamujeme Vám, že dňa 23.1.2019 od:9:00-13:00 hod bude z dôvodu poruchy na verejnom vodovode odstávka pitnej vody v Galante ul. Škovránkova. celý text

ostatné | 23. 1. 2019 | Autor:
Galanta - Sereď

Tvoríme kraj s TTSK

Trnavská župa pripravila pre obyvateľov nášho regiónu možnosť predložiť, a tiež vybrať projekty, ktoré prispejú k zlepšeniu života v našej obci. celý text

ostatné | 16. 1. 2019 | Autor:

Odstávka pitnej vody v Galante, ulica Nemocničná.

Oznamujeme Vám, že dňa 11.1.2019 od 7:30 bude z dôvodu poruchy na verejnom vodovode odstávka pitnej vody v Galante – ulica Nemocničná. celý text

ostatné | 10. 1. 2019 | Autor:

Dôchodcovia žijúci v zahraničí majú v januári dôležitú povinnosť

SOCIÁLNA POISŤOVŇA UPOZORŇUJE: Dôchodcovia žijúci v zahraničí majú v januári dôležitú povinnosť celý text

ostatné | 9. 1. 2019 | Autor:

Kedy môže matka i otec poberať dávku materské súbežne.

Jednou zo zmien, ktoré v systéme sociálneho poistenia prinesie rok 2019, je aj tzv. súbežné poberanie dávky materské matkou aj otcom v rovnakom období. celý text

ostatné | 27. 12. 2018 | Autor:

Odstávka pitnej vody v Galante – SNP 995

Oznamujeme Vám, že dňa 19.12.2018 od 11:00 bude z dôvodu poruchy na verejnom vodovode odstávka pitnej vody v Galante – SNP 995. celý text

ostatné | 19. 12. 2018 | Autor:

Oznámenie o povinnosti označenia psa/psov

Oznámenie o povinnosti označenia psa/psov - pre vlastníkov psa celý text

ostatné | 24. 10. 2018 | Autor: Alena Deáková

Preplach verejného vodovodu v meste Galanta

Dňa 23.10.2018 od 8:00 budú pracovníci ZsVS vykonávať preplach verejného vodovodu v meste Galanta na sídlisku Nová Doba. celý text

ostatné | 23. 10. 2018 | Autor:

Odstávka pitnej vody

Dňa 1.10.2018 bude z dôvodu poruchy na verejnom vodovode odstávka pitnej vody. celý text

ostatné | 1. 10. 2018 | Autor:

Žijeme pod jedným slnkom

Stretnutie k 20. výročiu založenia Spolku Slovákov z Maďarska - Žijeme pod jedným slnkom celý text

ostatné | 20. 9. 2018 | Autor:

Modrý sprievod

Modrý sprievod - Šírenie povedomia o autizme celý text

ostatné | 20. 9. 2018 | Autor:

Oznam ZsVS

Oznamujeme Vám, že dňa 17.9.2018 od budú pracovníci ZsVS vykonávať preplach verejného vodovodu v Galante. celý text

ostatné | 17. 9. 2018 | Autor:

Odstávka pitnej vody

Oznamujeme Vám, že dňa 9.8.2018 od 06:30 – 14:00 bude odstávka pitnej vody v Galante sídlisko Jas z dôvodu poruchy na vodovode. celý text

ostatné | 8. 8. 2018 | Autor:

Sociálna poisťovňa pripomína zmeny platné od 1. júla 2018

Zmeny ktoré platia od 1. júla 2018, sa týkajú platenia poistného pre ... celý text

ostatné | 3. 7. 2018 | Autor:

Pobočka Sociálnej poisťovne v Galante od 1. júla vybaví klientov v klientskom centre

Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta oznamuje, že od 1. júla 2018 dochádza v pobočke k zmene poskytovania služieb klientom. celý text

ostatné | 3. 7. 2018 | Autor:

GENERÁLNY PARDON „PREDĹŽENIE TRVANIA“

Vedenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. rozhodlo o predĺžení trvania udeleného „GENERÁLNEHO PARDONU“ v termíne do 31.08.2018. celý text

ostatné | 2. 7. 2018 | Autor:

Dôchodcovia pracujúci na dohodu: O výnimku z poistného požiadajte do konca júna

Sociálna poisťovňa upozorňuje dôchodcov, ktorí už v súčasnosti pracujú na dohodu o vykonaní práce alebo na dohodu o pracovnej činnosti ... celý text

ostatné | 25. 6. 2018 | Autor:

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov

Mesto Galanta vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 1781/2018 na predaj pozemkov v k.ú. Galanta a v k.ú. Nebojsa. Bližšie podmienky súťaže nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 7. 5. 2018 | Autor:

ZVEREJNENIE ZOZNAMU DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV

Mesto Galanta ako správca dane v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov na miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, u ktorých eviduje podľa stavu k 31.12.2017 daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby (aj fyzické osoby – podnikatelia) 160 € a u právnickej osoby 1 600 €. celý text

ostatné | 26. 4. 2018 | Autor: Ing. Juraj Srnka, PhD.
Medzinárodný futbalový zápas výberu starostov a primátorov.

Medzinárodný futbalový zápas výberu starostov a primátorov.

Pozývame Vás na medzinárodný futbalový zápas výberu starostov a primátorov. celý text

ostatné | 24. 4. 2018 | Autor:

Študenti-siroty, nezabudnite o prerušení štúdia informovať Sociálnu poisťovňu

Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov stredných aj vysokých škôl, ktorí poberajú sirotský dôchodok ... celý text

ostatné | 12. 4. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa

Zámer prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňujeme zámer prenájmu majetku mesta Galanta spoločnosti TDS - Tasty Drinks Services s. r. o., Bratislava. celý text

ostatné | 11. 4. 2018 | Autor:
prvá
z 6
posledná