Navigácia

Obsah

Správy a oznamy MsÚ

Správy

prvá prechádzajúci
z 5
posledná

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie 09122020 celý text

ostatné | 26. 11. 2020 | Autor: Alena Deáková

Tesco - potravinová zbierka

Tesco - potravinová zbierka celý text

ostatné | 23. 11. 2020 | Autor: Peter Eliáš

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie celý text

ostatné | 18. 11. 2020 | Autor: Alena Deáková

Výzva ZsD a.s.

Výzva ZsD a.s. - orez stromov a porastov celý text

ostatné | 18. 11. 2020 | Autor: Alena Deáková

OZNAM_prerušenie dodávky elektrickej energie

OZNAM_prerušenie dodávky elektrickej energie_23.11. až 07.12.2020 celý text

ostatné | 3. 11. 2020 | Autor: Alena Deáková

Celoplošné testovanie Galanta - 31.10. - 1.11.2020 - prehľad

Celoplošné testovanie Galanta - 31.10. - 1.11.2020 celý text

ostatné | 2. 11. 2020 | Autor: Peter Eliáš

OZNÁMENIE - zákaz vstupu COVID-19

OZNÁMENIE - zákaz vstupu COVID-19 celý text

ostatné | 2. 11. 2020 | Autor: Alena Deáková

OZNAM_zrušené doplňujúce konanie

OZNAM_zrušené doplňujúce konanie_Nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum celý text

ostatné | 29. 10. 2020 | Autor: Alena Deáková

Odberné miesta na území mesta Galanta

Odberné miesta na území mesta Galanta celý text

ostatné | 27. 10. 2020 | Autor: Peter Eliáš

Oddelenie stavebného poriadku oznamuje

že až do odvolania správné konania spoločného stavebného úradu uskutočňuje výhradne prostredníctvom e-mailov alebo telefonicky. celý text

ostatné | 23. 10. 2020 | Autor: Alena Deáková

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Dotazník zameraný na radónovú problematiku celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor: Peter Eliáš

Pomoc obetiam trestných činov

Pomoc obetiam trestných činov celý text

ostatné | 14. 10. 2020 | Autor: Peter Eliáš

Ochrana seniorov pred podvodmi počas trvania pandémie COVID-19

Ochrana seniorov pred podvodmi počas trvania pandémie COVID-19 celý text

ostatné | 9. 10. 2020 | Autor: Peter Eliáš

Projekt ,,Pracuj, zmeň svoj život“

Projekt ,,Pracuj, zmeň svoj život“
celý text

ostatné | 6. 10. 2020 | Autor: Peter Eliáš

Centrum sociálnych služieb v Galante- Hodoch

Centrum sociálnych služieb v Galante- Hodoch. Špecializované zariadenie a rehabilitačné stredisko celý text

ostatné | 6. 10. 2020 | Autor: Peter Eliáš

Opatrenia na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19

Mestské zastupiteľstvo v Galante z dôvodu zmiernenia dopadov pandémie COVID-19 na podnikateľské subjekty pôsobiace na území mesta Galanta prijalo na svojom zasadnutí dňa 25.8.2020: celý text

ostatné | 23. 9. 2020 | Autor: Ing. Beáta Katonová

Sčítanie obyvateľov, domov, bytov - tlačová správa

Sčítanie obyvateľov, domov, bytov - tlačová správa celý text

ostatné | 23. 9. 2020 | Autor: Alena Deáková

Výtvarná súťaž

Výtvarná súťaž je vyhlásená v rámci Európskeho týždňa mobility 2020 na tému „ČISTEJŠIA DOPRAVA PRE VŠETKÝCH“ od 16.9.2020 do 22.9.2020, zasielanie prác je do 22.9.2020 (do 15,00 hod.). Zo zaslaných diel bude vyhotovená výstava v priestoroch MsÚ v Galante. Slávnostne vyhodnotené práce žiakov v priestoroch MsÚ v Galante sa uskutoční v rámci vyhodnotenia kampane „Do práce na bicykli 2020“. celý text

ostatné | 16. 9. 2020 | Autor: Ing. Tibor Drozd

Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov

Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov celý text

ostatné | 16. 6. 2020 | Autor:
#

Aktuálne informácie v súvislosti s COVID-19 v meste Galanta

Aktuálne informácie v súvislosti s COVID-19 v meste Galanta celý text

ostatné | 23. 4. 2020 | Autor:

Odporúčania pre seniorov

Odporúčania pre seniorov celý text

ostatné | 9. 4. 2020 | Autor:

Seniori STOP podvodníkom

Seniori STOP podvodníkom_odporúčanie celý text

ostatné | 2. 4. 2020 | Autor: Alena Deáková

Rodičia na OČR musia poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie!

Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral. celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor:

Oznam pre osamelých seniorov

Oznam pre osamelých seniorov celý text

ostatné | 20. 3. 2020 | Autor: Alena Deáková

Mimoriadna výzva

Cieľom programu je poskytnúť finančné prostriedky zdravotníckym a sociálnym zariadeniam. celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor:

Výzva občanom

Výzva občanom celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor:

Sociálna poisťovňa upozorňuje_email

Sociálna poisťovňa upozorňuje_email celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Alena Deáková

Opatrenia Sociálnej poisťovne v súvislosti s novým koronavírusom

Opatrenia Sociálnej poisťovne v súvislosti s novým koronavírusom celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor:

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prijíma
OPATRENIA na jednotlivých úradoch práce. celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 5
posledná