Navigácia

Obsah

Správy a oznamy MsÚ

Správy

prvá prechádzajúci
z 7
posledná

Škoda Handy ZŤP

Škoda Handy ZŤP celý text

ostatné | 24. 9. 2018 | Autor: Alena Deáková

Žijeme pod jedným slnkom

Stretnutie k 20. výročiu založenia Spolku Slovákov z Maďarska - Žijeme pod jedným slnkom celý text

ostatné | 20. 9. 2018 | Autor:

Modrý sprievod

Modrý sprievod - Šírenie povedomia o autizme celý text

ostatné | 20. 9. 2018 | Autor:

Verejná vyhláška - Západoslovenská distribučná, a.s.

Verejná vyhláška - Západoslovenská distribučná, a.s. - orez stromov a drevín celý text

ostatné | 18. 9. 2018 | Autor: Alena Deáková

Voľné pracovné pozície

Voľné pracovné pozície - Centrum právnej pomoci celý text

ostatné | 17. 9. 2018 | Autor: Alena Deáková

Oznam ZsVS

Oznamujeme Vám, že dňa 17.9.2018 od budú pracovníci ZsVS vykonávať preplach verejného vodovodu v Galante. celý text

ostatné | 17. 9. 2018 | Autor:

Deň Paksu - 28. september 2018

Deň Paksu - 28. september 2018 celý text

ostatné | 12. 9. 2018 | Autor:

OZNAM - prerušenie dodávky elektrickej energie 19.09.2018

OZNAM - prerušenie dodávky elektrickej energie 19.09.2018 - lokality v prílohe celý text

ostatné | 5. 9. 2018 | Autor: Alena Deáková

Pozvánka na slávnostné kladenie vencov

Pozvánka na slávnostné kladenie vencov pri príležitosti 74. výročia Slovenského národného povstania.
celý text

ostatné | 15. 8. 2018 | Autor:

Odstávka pitnej vody

Oznamujeme Vám, že dňa 9.8.2018 od 06:30 – 14:00 bude odstávka pitnej vody v Galante sídlisko Jas z dôvodu poruchy na vodovode. celý text

ostatné | 8. 8. 2018 | Autor:

Predaj lístkov podujatie „ Deň Samsungu“

Mestský úrad v Galante a spoločnosť Samsung Electronics Slovakia oznamujú občanom, že predaj lístkov na podujatie „Deň Samsungu“
celý text

ostatné | 8. 8. 2018 | Autor:

Pozvánka na stretnutie s občanmi

Pozvánka na stretnutie s občanmi - v prílohe
22.7.2018_Hotel Galanta
23.7.2018_Hody
24.7.2017_Javorinka, Nebojsa
25.7.2018_MsÚ Galanta celý text

ostatné | 17. 7. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Morovičová

Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca MsZ

Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca MsZ - JUDr. Eleonóra Zuzáková celý text

ostatné | 4. 7. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Morovičová

Sociálna poisťovňa pripomína zmeny platné od 1. júla 2018

Zmeny ktoré platia od 1. júla 2018, sa týkajú platenia poistného pre ... celý text

ostatné | 3. 7. 2018 | Autor:

Pobočka Sociálnej poisťovne v Galante od 1. júla vybaví klientov v klientskom centre

Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta oznamuje, že od 1. júla 2018 dochádza v pobočke k zmene poskytovania služieb klientom. celý text

ostatné | 3. 7. 2018 | Autor:

GENERÁLNY PARDON „PREDĹŽENIE TRVANIA“

Vedenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. rozhodlo o predĺžení trvania udeleného „GENERÁLNEHO PARDONU“ v termíne do 31.08.2018. celý text

ostatné | 2. 7. 2018 | Autor:

Dôchodcovia pracujúci na dohodu: O výnimku z poistného požiadajte do konca júna

Sociálna poisťovňa upozorňuje dôchodcov, ktorí už v súčasnosti pracujú na dohodu o vykonaní práce alebo na dohodu o pracovnej činnosti ... celý text

ostatné | 25. 6. 2018 | Autor:

Ochrana úrody pred požiarmi

Blíži sa obdobie, počas ktorého vzniká väčšie množstvo požiarov, a to obdobie zberu úrody. celý text

ostatné | 19. 6. 2018 | Autor:

Vyhlásenie - čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante vyhlasuje od 15.06.2018 čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru celý text

ostatné | 14. 6. 2018 | Autor: Alena Deáková

Oznam - Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Galante

Oznam - Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Galante celý text

ostatné | 13. 6. 2018 | Autor:

Oznam OR PZ v Galante

Oznam OR PZ v Galante celý text

ostatné | 13. 6. 2018 | Autor:

Odvolanie - čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

ORHaZZ v Galante - Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru celý text

ostatné | 18. 5. 2018 | Autor: Alena Deáková

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov, dňa 29. mája 2018 o 9,00hod. na Notárskom úrade v Nových Zámkoch, ul. M.R. Štefánika 14 celý text

ostatné | 16. 5. 2018 | Autor: Alena Deáková

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov

Mesto Galanta vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 1781/2018 na predaj pozemkov v k.ú. Galanta a v k.ú. Nebojsa. Bližšie podmienky súťaže nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 7. 5. 2018 | Autor:

Mestský úrad v Galante oznamuje občanom

že z dôvodu rozsiahleho maľovania kancelárií v budove bude nutná odstávka prevádzky jednotlivých oddelení ... celý text

ostatné | 27. 4. 2018 | Autor:

ZVEREJNENIE ZOZNAMU DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV

Mesto Galanta ako správca dane v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov na miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, u ktorých eviduje podľa stavu k 31.12.2017 daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby (aj fyzické osoby – podnikatelia) 160 € a u právnickej osoby 1 600 €. celý text

ostatné | 26. 4. 2018 | Autor: Ing. Juraj Srnka, PhD.
Medzinárodný futbalový zápas výberu starostov a primátorov.

Medzinárodný futbalový zápas výberu starostov a primátorov.

Pozývame Vás na medzinárodný futbalový zápas výberu starostov a primátorov. celý text

ostatné | 24. 4. 2018 | Autor:

OZNAM

OZNAM - 18.04.2018 osvedčovanie listín... od 11,00hod. celý text

ostatné | 17. 4. 2018 | Autor: Alena Deáková

Študenti-siroty, nezabudnite o prerušení štúdia informovať Sociálnu poisťovňu

Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov stredných aj vysokých škôl, ktorí poberajú sirotský dôchodok ... celý text

ostatné | 12. 4. 2018 | Autor: Sociálna poisťovňa

Zámer prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňujeme zámer prenájmu majetku mesta Galanta spoločnosti TDS - Tasty Drinks Services s. r. o., Bratislava. celý text

ostatné | 11. 4. 2018 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 7
posledná