Navigácia

Obsah

Správy a oznamy MsÚ

Správy

prvá prechádzajúci
z 6
posledná

Voľné pracovné miesto v ZŠ, Sídl. SNP/4

Ponuka voľného pracovného miesta pre pedagogického zamestnanca - učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie. Podrobnosti v prílohe. celý text

ostatné | 11. 7. 2019 | Autor:

Odstávka pitnej vody v Galante

Z dôvodu poruchy na verejnom vodovode bude odstávka pitnej vody v Galante. celý text

ostatné | 10. 7. 2019 | Autor:

Odstávka pitnej vody v Matúškove a Javorinke.

Z dôvodu poruchy na verejnom vodovode odstávka pitnej vody v Matúškove a Javorinke. celý text

ostatné | 4. 7. 2019 | Autor:

Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca MsZ v Galante

Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca MsZ v Galante celý text

ostatné | 2. 7. 2019 | Autor: Alena Deáková

Odstávka pitnej vody v Galante

Odstávka pitnej vody v Galante - celá m.č. Hody a Hodská ul. celý text

ostatné | 2. 7. 2019 | Autor:

Zmena úradných hodín

Na Mestskom úrade Galanta budú v 28. týždni 2019 t.j. od 08.07.2019 do 12.07.2019 úradné hodiny z technických príčin pre verejnosť zmenené nasledovne: celý text

ostatné | 1. 7. 2019 | Autor:

Zmena úradných hodín pre verejnosť.

Zmena úradných hodín pre verejnosť na Mestskom úrade v Galante. celý text

ostatné | 28. 6. 2019 | Autor:

PONUKA NA PREDAJ HNUTEĽNÉHO MAJETKU

Technické služby mesta Galanta ponúkajú na predaj hnuteľný majetok: celý text

ostatné | 28. 6. 2019 | Autor:

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. celý text

ostatné | 28. 6. 2019 | Autor:

ZVEREJNENIE ZOZNAMU DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV

Mesto Galanta ako správca dane v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov na miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, u ktorých eviduje podľa stavu k 31.12.2018 daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby (aj fyzické osoby – podnikatelia) 160 € a u právnickej osoby 1 600 €. celý text

ostatné | 28. 6. 2019 | Autor: Ing. Beáta Katonová

Výzva č. 3/2 - školstvo

Výzva č. 3/2

Mesta Galanta
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť:
„Vzdelávanie a výchova detí a mládeže – školstvo“

celý text

ostatné | 27. 6. 2019 | Autor: Kristína Forrová

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN

Na Mestskom úrade Galanta budú od 25.06.2019 do 26.06.2019 úradné hodiny zmenené nasledovne: celý text

ostatné | 25. 6. 2019 | Autor:

Zariadenie na zhodnoc. odpadov_HC Logistik

Zariadenie na zhodnoc. odpadov_HC Logistik celý text

ostatné | 25. 6. 2019 | Autor: Alena Deáková

Pracovná ponuka_TSMG Galanta

Pracovná ponuka_TSMG Galanta _ starostlivosť o verejnú zelen celý text

ostatné | 25. 6. 2019 | Autor: Alena Deáková

Voľné pracovné miesto v ZŠ, Sídl. SNP/3

Ponuka voľného pracovného miesta pre pedagogického zamestnanca - učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie. Podrobnosti v prílohe. celý text

ostatné | 21. 6. 2019 | Autor:

Odvolanie mimoriadnej situácie na území okresu Galanta

Odvolanie mimoriadnej situácie na území okresu Galanta celý text

ostatné | 19. 6. 2019 | Autor:

Voľné pracovné miesto v ZŠ, Sídl. SNP/2

Ponuka voľného pracovného miesta pre pedagogického zamestnanca - učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie. Podrobnosti v prílohe. celý text

ostatné | 18. 6. 2019 | Autor:

Voľné pracovné miesto v ZŠ, Sídl. SNP/1

Ponuka voľného pracovného miesta pre pedagogického zamestnanca - učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie. Podrobnosti v prílohe. celý text

ostatné | 13. 6. 2019 | Autor:

Premnoženie komárov na území mesta.

Mesto Galanta doporučuje občanom ako sa voči nim chrániť. celý text

ostatné | 11. 6. 2019 | Autor:

Upozornenie pre daňových dlžníkov

Mesto Galanta dáva na vedomie, že využije svoje právo a pristúpi k zverejneniu zoznamu daňových dlžníkov celý text

ostatné | 29. 4. 2019 | Autor:

Odstávka pitnej vody v Galante, ul. Krásna

Z dôvodu poruchy na verejnom vodovode odstávka pitnej vody. celý text

ostatné | 24. 4. 2019 | Autor:

Odstávka pitnej vody v Galante.

Odstávka pitnej vody v Galante ul. Šafárikova. celý text

ostatné | 11. 4. 2019 | Autor:

Odstávka pitnej vody v Galante, Revolučná štvrť.

Dňa 5.4.2019 od:8:00-13:00 hod bude z dôvodu poruchy na verejnom vodovode odstávka pitnej vody. celý text

ostatné | 5. 4. 2019 | Autor:

Stála telefonická služba - Voľby prezidenta 2019

Stála telefonická služba - Voľby prezidenta 2019 celý text

ostatné | 16. 3. 2019 | Autor:

Podvody na senioroch

SENIORI POZOR! Nestante sa obetou zlodejov a podvodníkov. celý text

ostatné | 12. 3. 2019 | Autor:

Oznam ZsVS a.s.

Oznam ZsVS a.s. celý text

ostatné | 5. 3. 2019 | Autor:

O prechod z invalidného na starobný dôchodok treba požiadať !

Súbeh invalidného a starobného dôchodku nie je možný. celý text

ostatné | 22. 2. 2019 | Autor:

Žiadosť o vydanie súhlasu obce o pobyte cudzincov

Žiadosť o súhlas obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu. celý text

ostatné | 20. 2. 2019 | Autor:

Upozornenie pre právnické osoby

Upozornenie pre právnické osoby, že rozhodnutia vydané správcom daní a poplatkov budú od r. 2019 doručované elektronicky. celý text

ostatné | 13. 2. 2019 | Autor:

Odstávka pitnej vody v Galante ul. Hodská

Dňa 11.2.2019 od:9:20 -13:00 hod bude z dôvodu poruchy na verejnom vodovode odstávka pitnej vody v Galante ul, Hodská. celý text

ostatné | 11. 2. 2019 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 6
posledná