Navigácia

Obsah

Správy a oznamy MsÚ

Správy

prvá prechádzajúci
z 5
posledná

Úradné hodiny MsÚ

Úradné hodiny MsÚ od 01072020 do 31082020 celý text

ostatné | 30. 6. 2020 | Autor: Alena Deáková

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante celý text

ostatné | 22. 6. 2020 | Autor: Alena Deáková

Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov

Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov celý text

ostatné | 16. 6. 2020 | Autor:

OZNAM_čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

OZNAM_čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru celý text

ostatné | 30. 4. 2020 | Autor: Alena Deáková
#

Aktuálne informácie v súvislosti s COVID-19 v meste Galanta

Aktuálne informácie v súvislosti s COVID-19 v meste Galanta celý text

ostatné | 23. 4. 2020 | Autor:

Odporúčania pre seniorov

Odporúčania pre seniorov celý text

ostatné | 9. 4. 2020 | Autor:

Seniori STOP podvodníkom

Seniori STOP podvodníkom_odporúčanie celý text

ostatné | 2. 4. 2020 | Autor: Alena Deáková

Rodičia na OČR musia poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie!

Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral. celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor:

Oznam pre osamelých seniorov

Oznam pre osamelých seniorov celý text

ostatné | 20. 3. 2020 | Autor: Alena Deáková

Mimoriadna výzva

Cieľom programu je poskytnúť finančné prostriedky zdravotníckym a sociálnym zariadeniam. celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor:

Výzva občanom

Výzva občanom celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor:

Sociálna poisťovňa upozorňuje_email

Sociálna poisťovňa upozorňuje_email celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Alena Deáková

Opatrenia Sociálnej poisťovne v súvislosti s novým koronavírusom

Opatrenia Sociálnej poisťovne v súvislosti s novým koronavírusom celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor:

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prijíma
OPATRENIA na jednotlivých úradoch práce. celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor:

Opatrenia na úradoch PSVaR

Opatrenia na úradoch PSVaR celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Alena Deáková

Sociálna poisťovňa informuje_opatrenia

Sociálna poisťovňa informuje_opatrenia celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Alena Deáková

Zasadnutie krízového štábu mesta Galanta - 9.3.2020

Zasadnutie krízového štábu mesta Galanta - 9.3.2020 celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor:

Usmernenie MV SR pre obce a mestá o opatreniach zo zasadnutia Ústredného krízovéhoštábu

Usmernenie MV SR pre obce a mestá o opatreniach zo zasadnutia Ústredného krízového štábu celý text

ostatné | 7. 3. 2020 | Autor:

Koronavírus - odporúčania

Koronavírus - odporúčania celý text

ostatné | 6. 3. 2020 | Autor:

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s Coronavírusom

V rámci prevencie a v záujme nevyvolávania paniky medzi občanmi zverejnil hlavný hygienik SR Usmernenie týkajúce sa Coronavírusu, ktoré nájdete v prílohe oznamu. celý text

ostatné | 27. 2. 2020 | Autor: Alena Deáková

Príkaz primátora

Príkaz primátora celý text

ostatné | 15. 1. 2020 | Autor:

Štatistické zisťovanie RÚ

Štatistické zisťovanie RÚ od 09122019 do 11012021 celý text

ostatné | 13. 1. 2020 | Autor: Alena Deáková

Dôchodkový vek od r_2020

Dôchodkový vek od r_2020 - odchod do dôchodku celý text

ostatné | 13. 1. 2020 | Autor: Alena Deáková

Služby a kontaktné body pre obete trestných činov

Služby a kontaktné body pre obete trestných činov celý text

ostatné | 23. 7. 2019 | Autor: Alena Deáková

Voľné pracovné miesto v ZŠ, Sídl. SNP/4

Ponuka voľného pracovného miesta pre pedagogického zamestnanca - učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie. Podrobnosti v prílohe. celý text

ostatné | 11. 7. 2019 | Autor:

Výzva č. 3/2 - školstvo

Výzva č. 3/2

Mesta Galanta
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť:
„Vzdelávanie a výchova detí a mládeže – školstvo“

celý text

ostatné | 27. 6. 2019 | Autor: Kristína Forrová

Voľné pracovné miesto v ZŠ, Sídl. SNP/3

Ponuka voľného pracovného miesta pre pedagogického zamestnanca - učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie. Podrobnosti v prílohe. celý text

ostatné | 21. 6. 2019 | Autor:

Voľné pracovné miesto v ZŠ, Sídl. SNP/2

Ponuka voľného pracovného miesta pre pedagogického zamestnanca - učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie. Podrobnosti v prílohe. celý text

ostatné | 18. 6. 2019 | Autor:

Voľné pracovné miesto v ZŠ, Sídl. SNP/1

Ponuka voľného pracovného miesta pre pedagogického zamestnanca - učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie. Podrobnosti v prílohe. celý text

ostatné | 13. 6. 2019 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 5
posledná