Obsah

Zóna Funkčného Tréningu

Typ: ostatné
sídlo: Nemocničná 593/1, 924 01 Galanta
štatutárny zástupca: Mgr. Miroslav Bartoš
kontakt: 0910 916 738
e-mail: zonafunkcnehotreningu@gmail.com

Cieľ: Vytvárať podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, ale ja ostatnej verejnosti najmä v oblasti telesnej výchovy, športu ale aj v iných oblastiach spoločenského života, ktoré prispievajú k získavaniu a rozvoju pohybových a telesných zručností, schopností, teoretických vedomostí, k upevňovaniu fyzického a duševného zdravia a zdatnosti. Vhodný spôsob trávenia voľného času. Vytváranie trvalého kladného vzťahu k športu a zabezpečovanie zdravého telesného vývoja mládeže.


Vytvorené: 2. 3. 2017
Posledná aktualizácia: 18. 3. 2017 03:53
Autor: Mgr. Lívia Gešková