Obsah

Šport

Floorbal

Správy

KLUB KULTURISTIKY A SILOVÉHO TROJBOJA (KKaST GYEVÁT) GALANTA 1

Floorbalový klub Galanta United

Predseda: Ing. Tibor Drozd
email: footballandia@gmail.com
www.galantaunited.eu
t. č. 0905 249 290
Členská základňa: 60 detí 10 dospelých
Tréning: pondelok,utorok,štvrtok,piatok
Miesto: ZŠ Štefánikova ulica (telocvičňa)
celý text

ostatné | 29. 5. 2017 | Autor: