Navigácia

Obsah

Do práce na bicykli 2019

Akcia je vhodná pre deti

Mnohí z Vás ste sa už zaregistrovali aj tento rok do celoslovenskej súťaže, za čo Vám ďakujeme. Do práce na bicykli (DPNB) je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce. Vyhlasovateľom súťaže je Národný cyklokoordinátor Peter Klučka, Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
Zmyslom súťaže je vytvoriť 2-4 členné tímy jedného zamestnávateľa, /školy/, ktoré budú počas mesiaca máj dochádzať do práce, resp. školy na bicykli a tieto jazdy si budú zapisovať. Registrácia je možná na www.dopracenabicykli.eu.
Čo však ešte neviete je fakt, že každý jeden prihlásený účastník – súťažiaci sa stáva v istom zmysle tvorcom dopravnej mapy nášho mesta, či už ako cyklista, chodec alebo používateľ MHD. Každý z prihlásených súťažiacich totiž svojou evidenciou trasy dochádzania do práce, prispeje k tomu, že bude možné vytvoriť presnú štatistiku najvyužívanejších komunikácií v meste.
Čo Vám v Galante chýba? Ak máte návrh, sem s ním. Pomôžte, napíšte. Tento návrh sa samozrejme týka aj Vás, zamestnancov a študentov škôl. Ak máte záujem o premietanie, prednášku alebo inú akciu, prosím ozvite sa.
Registrácia tímov je možná do 5.5.2019 na www.dopracenabicykli.eu. Stránka funguje aj v maďarskom a anglickom jazyku. V každom tíme môže byť registrovaný 1 chodec. Ak máte ďalšie otázky, návrhy, neváhajte a kontaktujte koordinátora za Galantu na tel.: 0905249290, email: tibor.drozd@galanta.sk.

Dátum konania: 17. 4. 2019 - 5. 5. 2019 začiatok od 13:52

Miesto konania:

Typ akcie: šport, aktívne trávenie voľného času

Organizátor: Mesto Galanta

Doba trvania: 18.4 dní


Vytvorené: 17. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 17. 4. 2019 14:02