Navigácia

Obsah

Výzva na predkladanie návrhov "Športovec roka Mesta Galanta za rok 2018

Typ: ostatné
Mesto Galanta každoročne udeľuje ocenenie Športovec roka, kde sa oceňujú športovci s najväčšími športovými úspechmi. Za týmto účelom mesto Galanta vyzýva širokú verejnosť na predloženie návrhov na udelenie športových ocenení pre nasledujúce kategórie:

a) Športovec roka vek do 18 rokov.
b) Športovec roka vek nad 18 rokov.
c) Športový kolektív roka.
d) Tréner roka.


Z predložených návrhov následne Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante vyberie ocenených na základe dosiahnutých športových výsledkov a predloží návrh na schválenie MsZ.

    
   Návrhy na športovca roka je potrebné zaslať na vyplnenom formulári na adresu:
Mestský úrad, Mierové námestie 940/1 924 18 Galanta  s označením „Návrh na ocenenie Športovec roka 2018“.


Návrhy je tiež možné doručiť osobne do podateľne mestského úradu. Pre zaradenie návrhov do procesu posudzovania je rozhodujúci termín prijatia na podateľni, najneskôr 08.02.2019.
 


Príloha

Vytvorené: 7. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 7. 1. 2019 14:45
Autor: