Navigácia

Obsah

Výzva č.1 na rok 2019 - "Rozvoj športu a telesnej kultúry"

Typ: ostatné
Uverejňujeme Výzvu č. 1 Mesta Galanta na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť "ROZVOJ ŠPORTU A TELESNEJ KULTÚRY"

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta a zúčtovanie dotácie musia byť spracované na predpísaných formulároch, ktoré tvoria prílohu tejto výzvy.

Súčasťou žadosti sú povinné prílohy podľa čl. 4 ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Galanta č. 18/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Galanta č. 1/2007 o  poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Galanta).

Žiadosti  o poskytnutie  dotácie  z rozpočtu  mesta  Galanta  je  možné  podať  do  11. 01. 2019.


Prílohy

Vytvorené: 18. 12. 2018
Posledná aktualizácia: 28. 12. 2018 11:36
Autor: Ing. Tibor Drozd