Navigácia

Obsah

Výzva č. 1 na rok 2018 - oblasť športu

Typ: ostatné
Uverejňujeme Výzvu č. 1 Mesta Galanta na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018 pre oblasť "ROZVOJ ŠPORTU"

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta a zúčtovanie dotácie musia byť spracované na predpísaných formulároch, ktoré tvoria prílohu tejto výzvy.

Súčasťou žiadosti sú nasledovné povinné prílohy (podľa čl. 4 ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Galanta č. 18/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Galanta č. 1/2007 o  poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Galanta).

Žiadosti  o poskytnutie  dotácie  z rozpočtu  mesta  Galanta  je  možné  podať  do  12. 01. 2018.


Prílohy

Vytvorené: 28. 12. 2017
Posledná aktualizácia: 11. 1. 2018 12:19
Autor: Kristína Forrová