Navigácia

Obsah

Uverejňujeme Výzvu č. 1 Mesta Galanta na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020 pre oblasť "VZDELÁVANIE, VÝCHOVA A ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY"

Typ: ostatné
V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Galanta č. 18/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Galanta na podporu všeobecne prospešných činností Mesto Galanta (ďalej len „vyhlasovateľ“) zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Galanta na financovanie projektov podporujúcich oblasť „VZDELÁVANIE, VÝCHOVA A ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY“.

UZÁVIERKA PRIJÍMANIA ŽIADOSTÍ

 

            Žiadosti  o poskytnutie  dotácie  z rozpočtu  mesta  Galanta  je  možné  podať  do 

22. 01. 2020.

V prípade zasielania projektu prostredníctvom pošty rozhoduje dátum pečiatky podacej pošty. Projekty musia byť doručené osobne do podateľne MsÚ alebo poštou na adresu Mestského úradu:

Mestský úrad Galanta

Mierové námestie 940/1

924 18 Galanta 


Prílohy

Vytvorené: 10. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 10. 1. 2020 10:21
Autor: Ing. Tibor Drozd