Navigácia

Obsah

Povinnosť pre organizátorov verejných športových podujatí oznámiť obci zámer zorganizovať podujatie

Typ: ostatné
V zmysle zákona č.479/2007 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov je každý usporiadateľ uvedeného podujatia povinný oznámiť takýto zámer obci, na území ktorej sa má podujatie konať.

Oznámenie je treba podať na mestskom úrade najneskôr 7 dní pred konaním podujatia na predpísanom tlačive, ktoré nájdete v prílohe.


Prílohy

Vytvorené: 16. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 17. 6. 2020 13:38
Autor: Helena Mészarosová