Navigácia

Obsah

Šport

Oznamy v oblasti športu

Správy

Výzva na predkladanie návrhov "Športovec roka Mesta Galanta za rok 2018

Mesto Galanta každoročne udeľuje ocenenie Športovec roka, kde sa oceňujú športovci s najväčšími športovými úspechmi. Za týmto účelom mesto Galanta vyzýva širokú verejnosť na predloženie návrhov na udelenie športových ocenení pre nasledujúce kategórie:

a) Športovec roka vek do 18 rokov.
b) Športovec roka vek nad 18 rokov.
c) Športový kolektív roka.
d) Tréner roka.

celý text

ostatné | 7. 1. 2019 | Autor:

Výzva č.1 na rok 2019 - "Rozvoj športu a telesnej kultúry"

Uverejňujeme Výzvu č. 1 Mesta Galanta na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť "ROZVOJ ŠPORTU A TELESNEJ KULTÚRY" celý text

ostatné | 28. 12. 2018 | Autor: Ing. Tibor Drozd

Výzva č. 1 na rok 2018 - oblasť športu

Uverejňujeme Výzvu č. 1 Mesta Galanta na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018 pre oblasť "ROZVOJ ŠPORTU" celý text

ostatné | 11. 1. 2018 | Autor: Kristína Forrová

Výzva č. 1/3 na rok 2017 - oblasť športu

Uverejňujeme Výzvu č. 1/3 Mesta Galanta na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 pre oblasť "ROZVOJ ŠPORTU"

Žiadosť v prílohe.
celý text

ostatné | 14. 9. 2017 | Autor: Kristína Forrová

Výzva č. 1 /2 na rok 2017 - oblasť športu

Opätovne uverejňujeme Výzvu č. 1 Mesta Galanta na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 pre oblasť "ROZVOJ ŠPORTU" celý text

ostatné | 9. 5. 2017 | Autor: Kristína Forrová

Dotácie športovým klubom, občianskym združeniam v oblasti športu na rok 2017

MsZ v zmysle uznesenia č. 432-2/2017 zo dňa 07.02.2017 schválilo rozčlenenie čiastky na príspevky športovým klubom na území mesta (viď. príloha). Príloha: uznesenie. celý text

ostatné | 14. 2. 2017 | Autor: Ing. Roman Miklošík

Povinnosť pre organizátorov verejných športových podujatí oznámiť obci zámer zorganizovať podujatie

V zmysle zákona č.479/2007 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov je každý usporiadateľ uvedeného podujatia povinný oznámiť takýto zámer obci, na území ktorej sa má podujatie konať. celý text

ostatné | 10. 9. 2014 | Autor: Helena Mészarosová