Navigácia

Obsah

Kultúra

Kultúrne podujatiaNeodmysliteľnou súčasťou života v našom meste je oblasť kultúry, ktorá je veľmi rôznorodá. Kultúrne inštitúcie, organizácie a rôzne centrá pôsobiace na území mesta Galanta svojou činnosťou ponúkajú počas celého kalendárneho roka možnosti hodnotného a zaujímavého trávenia voľného času a oddychu pre každého obyvateľa, či návštevníka mesta.

Aj vďaka spolupráci všetkých riaditeľov kultúrnych inštitúcií a organizácií na území mesta pôsobí kultúrno-spoločenská oblasť ako jeden celok.

Mesto v spolupráci so zástupcami týchto kultúrnych inštitúcií každoročne vydáva informačnú brožúrku - Kalendár podujatí, ktorá má za úlohu poskytnúť širokej galantskej aj mimo galantskej verejnosti prehľad a informácie o všetkých kultúrno-spoločenských podujatiach.

Výzva č.2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť "Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt"

Typ: ostatné
fotoV súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Galanta č.18/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Galanta č.1/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Galanta
zverejňujeme Výzvu č.2
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2019 pre oblasť " Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt".
Termín predkladania žiadostí : do 10.januára 2019
Príslušné tlačivá sa nachádzajú v prílohe.

Prílohy

Vytvorené: 17. 12. 2018
Posledná aktualizácia: 28. 12. 2018 11:33
Autor: