Navigácia

Obsah

Kultúra

Kultúrne podujatiaNeodmysliteľnou súčasťou života v našom meste je oblasť kultúry, ktorá je veľmi rôznorodá. Kultúrne inštitúcie, organizácie a rôzne centrá pôsobiace na území mesta Galanta svojou činnosťou ponúkajú počas celého kalendárneho roka možnosti hodnotného a zaujímavého trávenia voľného času a oddychu pre každého obyvateľa, či návštevníka mesta.

Aj vďaka spolupráci všetkých riaditeľov kultúrnych inštitúcií a organizácií na území mesta pôsobí kultúrno-spoločenská oblasť ako jeden celok.

Mesto v spolupráci so zástupcami týchto kultúrnych inštitúcií každoročne vydáva informačnú brožúrku - Kalendár podujatí, ktorá má za úlohu poskytnúť širokej galantskej aj mimo galantskej verejnosti prehľad a informácie o všetkých kultúrno-spoločenských podujatiach.

Oznamy v oblasti kultúry

Správy

Skladačka KULTÚRNE LETO 2019

Zverejňujeme bulletin podujatí pripravovaných organizáciami a inštitúciami pôsobiacimi na území Mesta Galanta od 11. mája 2019 do 27. októbra 2019.
Bulletin je možné si stiahnuť a po vytlačení poskladať. celý text

ostatné | 12. 6. 2019 | Autor: Mgr. Peter Kolek
foto

Výzva č.2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť "Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt"

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Galanta č.18/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Galanta č.1/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Galanta
zverejňujeme Výzvu č.2
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2019 pre oblasť " Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt".
Termín predkladania žiadostí : do 10.januára 2019
Príslušné tlačivá sa nachádzajú v prílohe. celý text

ostatné | 28. 12. 2018 | Autor:
obrazok

Výzva č.2/2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 pre oblasť "Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt"

V súlade so Všeobecne záväznym nariadením Mesta Galanta č.18/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Galanta č.1/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Galanta zverejňujeme Výzvu č.2/2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2017 pre oblasť:
"Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt".
Termín predkladania žiadostí: do 31. augusta 2017
Podrobnosti a tlačívá v prílohe. celý text

ostatné | 19. 6. 2017 | Autor:
TTSK

Oceňovanie pracovníkov v oblasti kultúry

Pamätná medaila – kolektívy: Dychová hudba v Zlatých Klasoch, Folklórny súbor Csalló v Šamoríne, Ľudová hudba Pántlika v Dunajskej Strede, Ľudovo-výtvarný krúžok Maderánek, Boleráz, Miešaný spevácky zbor Kék Duna v Gabčíkove, Miešaný spevácky zbor Híd v Šamoríne, Spolok siladických spevákov v Hlohovci, Mestskému kultúrnemu stredisku v Galante, Základnej umeleckej škole Josepha Haydna v Galante, Základnej umeleckej škole v Galante. celý text

ostatné | 19. 5. 2017 | Autor:

Schválené dotácie pre rok 2017 - oblasť kultúry

Mestské zastupiteľstvo v Galante v zmysle uznesenia č. 456-Z/2017 z 26. zasadnutia zo dňa 16.3.2017 na základe návrhu Komisie kultúry a medzimestských vzťahov MsZ schválilo prerozdelenie finančných prostriedkov určených v rozpočte mesta v r.2017 na poskytnutie dotácií pre oblasť kultúry (viď príloha). celý text

ostatné | 24. 3. 2017 | Autor:
financie2

Výzva č.2 na rok 2017 - oblasť "Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt".

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Galanta č.18/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Galanta č.1/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Galanta zverejňujeme Výzvu č.2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 pre oblasť:
"Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt" celý text

ostatné | 10. 1. 2017 | Autor: Eva Poláková
oznam

Povinnosť pre organizátorov verejných kultúrnych podujatí oznámiť túto skutočnosť obci

V zmysle zákona č.96/1991 Z. z. o verejných kultúrnych podujatiach je každý usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia povinný oznámiť takýto zámer obci, na území ktorej sa má podujatie konať. celý text

ostatné | 10. 5. 2013 | Autor: