Navigácia

Obsah

Kultúra

Kultúrne podujatiaNeodmysliteľnou súčasťou života v našom meste je oblasť kultúry, ktorá je veľmi rôznorodá. Kultúrne inštitúcie, organizácie a rôzne centrá pôsobiace na území mesta Galanta svojou činnosťou ponúkajú počas celého kalendárneho roka možnosti hodnotného a zaujímavého trávenia voľného času a oddychu pre každého obyvateľa, či návštevníka mesta.

Aj vďaka spolupráci všetkých riaditeľov kultúrnych inštitúcií a organizácií na území mesta pôsobí kultúrno-spoločenská oblasť ako jeden celok.

Mesto v spolupráci so zástupcami týchto kultúrnych inštitúcií každoročne vydáva informačnú brožúrku - Kalendár podujatí, ktorá má za úlohu poskytnúť širokej galantskej aj mimo galantskej verejnosti prehľad a informácie o všetkých kultúrno-spoločenských podujatiach.

Oznamy v oblasti kultúry

Správy

Zoznam schváleného prerozdelenia dotácií v oblasti rozvoj a ochrana kultúrnych a duchovných hodnôt na rok 2022

V zmysle článku 6) ods.11) VZN č.23/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Galanta uverejňujeme zoznam schváleného prerozdelenia dotáciu na rok 2022 pre nasledovné oblasti:
-Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt
-Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt celý text

ostatné | 19. 4. 2022 | Autor:

Zoznam prijatých žiadostí v zmysle VZN č.23/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Galanta na rok 2022

V zmysle článku 6) ods.6)VZN č.23/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Galanta uverejňujeme zoznam prijatých žiadostí o dotáciu na rok 2022 pre nasledovné oblasti:
-Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt (kultúra)
-Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt (cirkev) celý text

ostatné | 22. 2. 2022 | Autor: Eva Poláková
Výzva č.2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2022 pre oblasť

Výzva č.2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2022 pre oblasť "Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt".

V súlade so VZN Mesta Galanta č.23/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Galanta zverejňujeme Výzvu č.2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2022 pre oblasť:
"Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt"
celý text

ostatné | 2. 2. 2022 | Autor: Eva Poláková-OSS MsÚ
oznam

Povinnosť pre organizátorov verejných kultúrnych podujatí oznámiť túto skutočnosť obci

V zmysle zákona č.96/1991 Z. z. o verejných kultúrnych podujatiach je každý usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia povinný oznámiť takýto zámer obci, na území ktorej sa má podujatie konať. celý text

ostatné | 10. 5. 2013 | Autor: