Navigácia

Obsah

Mestské kultúrne stredisko (MsKS)

Typ: ostatné
tb-msksMsKS sa podieľa na organizovaní celospoločensky významných udalostí miestneho a regionálneho charakteru a je nápomocné i pri rozvíjaní miestnych tradícii a zvykov, organizuje, koordinuje kultúrno spoločenský život, rekreáciu a oddych občanov, mládeže a dospelých. Je hlavným nositeľom úloh v oblasti zabezpečovania kultúrno – výchovnej činnosti, kultúrno-spoločenskej činnosti a rôznych voľno-časových aktivít na území okresného mesta Galanta a priľahlých obcí.
www.domkulturyga.sk
www.kino-galanta.sk

MsKS je príspevkovu organizáciou mesta v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Galanta.

Zameranie činnosti: rozvoj kultúrno – spoločenského života v meste podľa skutočných potrieb občanov, s cieľom vytvoriť podmienky pre rôzne záujmové, výchovné, vzdelávacie, kultúrne a iné aktivity.

Kontakt: Mierové námestie 942/3, Galanta
tel.: +421/31/780 26 32
pokladňa: +421 944 02 47 47
fax.: +421/31/780 45 75
www: www.domkulturyga.sk
riaditeľ: Mgr. Ján Kolek


MsKS prevádzkuje aj dve kiná: Kino Dom kultúry a letné kino na amfiteátri.

Prevádzka "vnútorného kina" je celoročná.
Premietacie dni sú : streda - nedeľa.
Prírodné kino - amfiteáter je prevádzkované v mesiacoch jún, júl a august.

vedúci kina: Mgr. Peter Kolek
Kontakt: +421317802787

Viac informácii na www.kino-galanta.sk


Vytvorené: 17. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 5. 12. 2018 14:27
Autor: Eva Poláková