Navigácia

Obsah

Kultúra

Kultúrne podujatiaNeodmysliteľnou súčasťou života v našom meste je oblasť kultúry, ktorá je veľmi rôznorodá. Kultúrne inštitúcie, organizácie a rôzne centrá pôsobiace na území mesta Galanta svojou činnosťou ponúkajú počas celého kalendárneho roka možnosti hodnotného a zaujímavého trávenia voľného času a oddychu pre každého obyvateľa, či návštevníka mesta.

Aj vďaka spolupráci všetkých riaditeľov kultúrnych inštitúcií a organizácií na území mesta pôsobí kultúrno-spoločenská oblasť ako jeden celok.

Mesto v spolupráci so zástupcami týchto kultúrnych inštitúcií každoročne vydáva informačnú brožúrku - Kalendár podujatí, ktorá má za úlohu poskytnúť širokej galantskej aj mimo galantskej verejnosti prehľad a informácie o všetkých kultúrno-spoločenských podujatiach.

Kultúrne inštitúcie

Správy

csemadok-logo-design

Csemadok

Organizuje kultúrne, osvetové a spoločenské podujatia, medzinárodné, celoslovenské, oblastné kultúrne podujatia, ochotnícke vzdelávacie a umelecké prehliadky, súťaže, rozširuje a zveľaďuje svoje kontakty s domácimi a zahraničnými kultúrnymi organizáciami a inštitúciami, v súlade so svojím poslaním s celý text

ostatné | 8. 12. 2011 | Autor: Eva Poláková
GOS

Dom Matice slovenskej

Zabezpečuje kultúrno-spoločenskú, výchovno-vzdelávaciu, záujmovo-tvorivú, zábavnú a relaxačnú činnosť v jazykovo zmiešanej oblasti južného Slovenska. Je orientovaný na starostlivosť o repatriantov a o udržovanie kontaktov so Slovákmi z Maďarska, Juhoslávie a Rumunska.
Dom Matice slovenskej - zaober celý text

ostatné | 8. 12. 2011 | Autor: Eva Poláková
#

Vlastivedné múzeum

Vlastivedné múzeum v Galante-MÚZEUM ROKA 2014 vzniklo v roku 1969.
Svojim poslaním a činnosťou sa usiluje o zachovanie, ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva s vedomím povinnosti chrániť a zveľaďovať nenahraditeľné kultúrne hodnoty regiónu Galanty. celý text

ostatné | 8. 12. 2011 | Autor:
GOS

Galantské osvetové stredisko

Zabezpečuje organizovanie podujatí v jednotlivých odboroch kultúrno-výchovnej činnosti, ochranu a sprístupňovanie hodnôt ľudovej kultúry, poradenské služby realizátorom osvetovej činnosti, rozvoj kultúry národnostných menšín a etnických skupín, informačnú, vzdelávaciu a záujmovo-umeleckú činnosť. celý text

ostatné | 8. 12. 2011 | Autor: Eva Poláková
Galanta_renesancny_kastiel_

Renesančný kaštieľ

Renesančný kaštieľ patril najvýznamnejším uhorským šľachtickým rodom Esterházyovcom. Bol postavený na prelome 16. a 17. storočia, pred rokom 1609.
Verejnosti bol kaštieľ sprístupnený dňa 17.4.1992.
Slúži hlavne na výstavnú činnosť, ale nachádza sa tu aj obradná sieň. celý text

ostatné | 8. 12. 2011 | Autor: Eva Poláková
tb-msks

Mestské kultúrne stredisko (MsKS)

MsKS sa podieľa na organizovaní celospoločensky významných udalostí miestneho a regionálneho charakteru a je nápomocné i pri rozvíjaní miestnych tradícii a zvykov, organizuje, koordinuje kultúrno spoločenský život, rekreáciu a oddych občanov, mládeže a dospelých. celý text

ostatné | 8. 12. 2011 | Autor: Eva Poláková
Severné krídlo neogotického kaštieľa v mestskom parku 1

Severné krídlo neogotického kaštieľa v mestskom parku

Severné krídlo neogotického kaštieľa v mestskom parku - slúži hlavne na organizovanie výstav a kultúrno-spoločenských podujatí. Na poschodí sa nachádzajú dve pamätné izby. Izba svetoznámeho skladateľa Zoltána Kodálya a izba speváka Karola Duchoňa rodáka z Galanty. celý text

ostatné | 30. 11. 2011 | Autor: Eva Poláková
knižnica

Galantská knižnica

Galantská knižnica je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, plní funkciu regionálnej a pre mesto Galanta mestskej knižnice.
Zameranie činnosti: zabezpečovanie metodickej, štatistickej a bibliografickej činnosti v rámci celého okresu. celý text

ostatné | 8. 12. 2003 | Autor: Eva Poláková