Navigácia

Obsah

Kultúra

Kultúrne podujatiaNeodmysliteľnou súčasťou života v našom meste je oblasť kultúry, ktorá je veľmi rôznorodá. Kultúrne inštitúcie, organizácie a rôzne centrá pôsobiace na území mesta Galanta svojou činnosťou ponúkajú počas celého kalendárneho roka možnosti hodnotného a zaujímavého trávenia voľného času a oddychu pre každého obyvateľa, či návštevníka mesta.

Aj vďaka spolupráci všetkých riaditeľov kultúrnych inštitúcií a organizácií na území mesta pôsobí kultúrno-spoločenská oblasť ako jeden celok.

Mesto v spolupráci so zástupcami týchto kultúrnych inštitúcií každoročne vydáva informačnú brožúrku - Kalendár podujatí, ktorá má za úlohu poskytnúť širokej galantskej aj mimo galantskej verejnosti prehľad a informácie o všetkých kultúrno-spoločenských podujatiach.

Kultúrne inštitúcie

Správy

csemadok-logo-design

Csemadok

Organizuje kultúrne, osvetové a spoločenské podujatia, medzinárodné, celoslovenské, oblastné kultúrne podujatia, ochotnícke vzdelávacie a umelecké prehliadky, súťaže, rozširuje a zveľaďuje svoje kontakty s domácimi a zahraničnými kultúrnymi organizáciami a inštitúciami, v súlade so svojím poslaním sa zapája do kultúrnej výchovy detí a mládeže.
csemadok@gmail.com celý text

ostatné | 8. 12. 2011 | Autor: Eva Poláková
GOS

Dom Matice slovenskej

Zabezpečuje kultúrno-spoločenskú, výchovno-vzdelávaciu, záujmovo-tvorivú, zábavnú a relaxačnú činnosť v jazykovo zmiešanej oblasti južného Slovenska. Je orientovaný na starostlivosť o repatriantov a o udržovanie kontaktov so Slovákmi z Maďarska, Juhoslávie a Rumunska.
Dom Matice slovenskej - zaoberá sa zachovaním slovenskej kultúry.
dms.galanta@azet.sk celý text

ostatné | 8. 12. 2011 | Autor: Eva Poláková
#

Vlastivedné múzeum

Vlastivedné múzeum v Galante-MÚZEUM ROKA 2014.
Vlastivedné múzeum v Galante vzniklo v roku 1969 s poslaním dokumentácie vývoja prírody a spoločnosti formou tvorby, ochrany, spracovania a prezentácie zbierkového fondu v regióne.
Jeho zbierka má vlastivedný charakter s užšou špecializáciou dokumentácie mlynárstva v povodí Malého Dunaja a dolného toku Váhu.
E-mail: vlast.muzeum.ga@zupa-tt.sk celý text

ostatné | 8. 12. 2011 | Autor:
GOS

Galantské osvetové stredisko

Zabezpečuje organizovanie podujatí v jednotlivých odboroch kultúrno-výchovnej činnosti, ochrana a sprístupňovanie hodnôt ľudovej kultúry, poradenské služby realizátorom osvetovej činnnosti, rozvoj kultúry národnostných menšín a etnických skupín, informačná a vzdelávacia činnosť, záujmovo-umelecká tvorivosť - s okresnou pôsobnosťou.
E-mail:osveta_galanta@zupa-tt.sk
www.osvetaga.zupa-tt.sk celý text

ostatné | 8. 12. 2011 | Autor: Eva Poláková
Galanta_renesancny_kastiel_

Renesančný kaštieľ

Renesančný kaštieľ bol postavený na prelome 16. a 17. storočia, patril uhorskému šľachtickému rodu Esterházyovcov. Verejnosti bol kaštieľ sprístupnený v roku 1992.
Renesančný kaštieľ organizuje výstavy na základe ročných plánov výstavnej činnosti a zabezpečuje tiež výstavy stáleho charakteru zo zbierok vlastivedného múzea v Galante
E-mail: renesancny.kastiel@atlas.sk celý text

ostatné | 8. 12. 2011 | Autor: Eva Poláková
tb-msks

Mestské kultúrne stredisko (MsKS)

MsKS sa podieľa na organizovaní celospoločensky významných udalostí miestneho a regionálneho charakteru a je nápomocné i pri rozvíjaní miestnych tradícii a zvykov, organizuje, koordinuje kultúrno spoločenský život, rekreáciu a oddych občanov, mládeže a dospelých. Je hlavným nositeľom úloh v oblasti zabezpečovania kultúrno – výchovnej činnosti, kultúrno-spoločenskej činnosti a rôznych voľno-časových aktivít na území okresného mesta Galanta a priľahlých obcí.
www.domkulturyga.sk
www.kino-galanta.sk celý text

ostatné | 8. 12. 2011 | Autor: Eva Poláková
Severné krídlo neogotického kaštieľa v mestskom parku 1

Severné krídlo neogotického kaštieľa v mestskom parku

Severné krídlo neogotického kaštieľa v mestskom parku - organizovanie výstav, kultúrno-spoločenských podujatí. celý text

ostatné | 30. 11. 2011 | Autor: Eva Poláková
knižnica

Galantská knižnica

Knižnica je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.

Výpožičná doba:
Odd. literatúry pre dospelých
Po, St, Št, Pi: 8.00–12.00, 12.30-18.00
Ut: 13.00-18.00
So: 8.00–12.00

Oddelenie literatúry pre deti a mládež
Po, St, Št, Pi: 9.00–12.00, 12.30–16.30
Ut: 13.00–16.30

Čitáreň, Internet
Po, St, Št, Pi: 8.00–12.00, 12.30–18.00
Ut: 13.00–18.00

E-mail:kniznica@galantskakniznica.sk, citaren@galantskakniznica.sk
web: www.galantskakniznica.sk celý text

ostatné | 8. 12. 2003 | Autor: Eva Poláková