Navigácia

Obsah

Rozlúčka s riaditeľom nemocnice Mariánom Haviernikom

Typ: ostatné

Ing. Marián Haviernik riadil Nemocniu Sv. Lukáša od roku 2015 až do teraz. Nahrádza ho Ing. Miroslav Zlatohlávek, MBA.

0102

Koncom januára 2018 prebehlo v priestoroch Neogotického kaštieľa v Galante oficiálne rozlúčkové stretnutie s riaditeľom Nemocnice s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, Ing. Mariánom Haviernikom, ktorý nastúpil do galantskej nemocnice ako jej vrcholový manažér v lete 2015, s príchodom nového akcionára, Sveta zdravia. Nemocnica pod jeho vedením zažila doslovný reštart, nielen v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti, ale aj v rámci ostatných služieb súvisiacich s hlavným predmetom jej činnosti. Podarilo sa zrealizovať, alebo začať realizáciu desiatok projektov, vrátane rekonštrukcie spoločných priestorov, od výťahov, cez podlahy, schodiská, komplexnú výmenu okien, až po toalety pre verejnosť. Komplexnej rekonštrukcie sa dočkali aj klinické pracoviská, oddelenie rádiodiagnostiky, pôrodná sála, oddelenie očnej jednodňovej chirurgie, časti operačného traktu, dôležité súčasti oddelenia pediatrie a parciálne i mnohé iné pracoviská, ktorých rekonštrukcia ešte stále pokračuje. Obrodenie zažil aj úsek informačno-komunikačných technológií, ktorý posunul nemocnicu do 21. storočia. Nemocnica sa čoskoro dočká novej fasády na hlavnej budove a pokračovať bude aj komplexná rekonštrukcia klinických pracovísk, ktoré súvisia s poskytovaním neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Na tento účel sa počas pôsobenia Haviernika v pozícii riaditeľa podarilo získať aj finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie v objeme niekoľko miliónov eur, ktoré čakajú na preinvestovanie v prospech pacientov. Na základe týchto mnohých pozitívnych činností udelil primátor Peter Paška riaditeľovi nemocnice ďakovný list mesta Galanta. Osobné stretnutie a rozlúčku si nenechala ujsť približne päťdesiatka pozvaných hostí, najmä z radov vedúcich pracovníkov jednotlivých oddelení, či riaditeľstva, ako aj významní hostia z radov Hasičského a záchranného zboru SR, Policajného zboru SR či Mestskej polície v Galante, ktorí patria k úzkym spolupracovníkom nemocnice ako celku. Rozlúčka bola skutočne viac osobná, než trpká, pretože Ing. Marián Haviernik zastáva od 1. 2. 2018 pozíciu riaditeľa michalovskej nemocnice novej generácie. Ide o mimoriadne náročný avšak úspešný projekt úplne novej nemocnice, postavenej „na zelenej lúke.“ Pozíciu nového riaditeľa galantskej nemocnice zastáva od rovnakého obdobia Ing. Miroslav Zlatohlávek, MBA, ktorý je novou posilou Sveta zdravia.

Obom pánom riaditeľom želáme množstvo profesionálnych i osobných úspechov, ktoré upevnia pozície spomínaných nemocníc v rámci nášho zdravotníctva, v prospech všetkých pacientov i zdravotníckych pracovníkov.


Vytvorené: 28. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 28. 2. 2018 21:30
Autor: