Navigácia

Obsah

Byť poctivým občanom a platiť nájomné a poplatky mestu sa oplatí

Typ: ostatné
Mesto Galanta, ktoré disponuje nájomnými bytmi a domami, úspešne pokračuje v aktivitách, ktoré smerujú k zlepšovaniu kvality života nájomcov predmetných bytov a domov, a to aj prostredníctvom mestskej spoločnosti Bysprav.

bytybyty2

Mesto Galanta, ktoré disponuje nájomnými bytmi a domami, úspešne pokračuje v aktivitách, ktoré smerujú k zlepšovaniu kvality života nájomcov predmetných bytov a domov, a to aj prostredníctvom mestskej spoločnosti Bysprav. Jedná sa najmä o byty a domy na uliciach Hodská 1645, Matúškovská 874, Garažd 1600, Z. Kodálya 763 a aj v ostatných existujúcich nájomných bytoch. V prevažnej miere sú nájomcami sociálne slabšie skupiny obyvateľov nášho mesta, ale aj spoluobčania rómskej komunity. Ani na týchto obyvateľov sme nezabudli. Investujeme do postupnej výmeny okien, dverí, bojlerov, kachlí, WC, umývadiel, podláh a rovnako aj do opráv (či už spoločných častí domov, alebo aj do iných drobných opráv) intenzívnejšie, ako sme predpokladali, keďže aj tu dobiehame dlhé roky zameškané. Je však dôležité poznamenať, že diferencujeme zodpovedných od nezodpovedných.

Pre dokreslenie reálnej situácie, sme napríklad v roku 2016 plánovali finančné prostriedky vo výške viac ako 13 tisíc eur, no reálne sme vynaložili skoro dvojnásobok - 28 tisíc eur. V roku 2017 sme už boli smelší a naplánovali sme 25 725 eur,  reálne sme minuli 26 225 eur. Nedá mi nespomenúť napríklad aj investície do výmen okien, dverí, podláh, sanity atď. - za rok 2016 a 2017 sme investovali súhrnne viac ako 23 tisíc eur na zvýšenie kvality vášho bývania. Investície do opráv spoločných častí domov sme oproti roku 2016 viac ako zdvojnásobili a dostali sme sa na sumu takmer 7 000 eur.

Iste si hovoríte, že dalo by sa investovať viac, lepšie udržiavať, možno pre vás niektorých osobne sú tieto zmeny menej viditeľné a menej badateľné. Našu snahu o skvalitnenie bývania vieme podložiť reálnymi faktami a číslami, sme schopní pokračovať v tomto trende. No na strane druhej musíme konštatovať, že naše finančné zdroje sú limitované a naše plány, nech sú hoc aj smelšie, závisia aj od vás konkrétne. Najmä od toho, ako sa budete snažiť plniť si vaše podlžnosti či záväzky voči nášmu mestu. Vaša finančná disciplinovanosť a naše možnosti pokračovať v týchto aktivitách sú spojenými nádobami. Nezodpovedným neplatičom vychádzať v ústrety ani naďalej nemôžeme a nebudeme.

Apelujeme preto na vás, v záujme nás všetkých, aby ste aj vy pomohli zlepšovať kvalitu života nám všetkým a som presvedčený, že spoločnými silami budeme môcť aj o rok priniesť rovnako pozitívne správy.


Vytvorené: 27. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 1. 3. 2018 00:37
Autor: