Navigácia

Obsah

 Zastupiteľstvo sa skončilo skôr, poslanci sa porozchádzali

Typ: ostatné
Posledné mestské zastupiteľstvo sa skončilo predčasne, časť opozičných poslancov poodchádzala počas rokovania, pred posledným bodom už zastupiteľstvo nebolo uznášania-schopné. Do ďalšieho zastupiteľstva zostal plán činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2021.

 

 

Do ďalšieho zastupiteľstva zostal plán činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2021. Na pláne rokovania bolo 16 bodov, búrlivé diskusie vyvolali úpravy rozpočtu, Galandia a jej znovuotvorenie, reprezentačné výdavky primátora aj nový mesačník vydávaný mestským kultúrnym strediskom. V hodinke venovanej občanom sa do sály nahrnuli dokonca malí florbalisti aj s rodičmi, ktorí prišli kvôli podmienkam tréningov v športovej hale. 

Hospodárenie mesta sa riešilo počas rokovania niekoľkokrát, rozpočet bol rozdelený na viacero bodov. Do júna sa rozpočet mesta upravoval trikrát, na poslednom zastupiteľstve prebiehala piata úprava, ktorá zahŕňala prevádzku a spustenie Galandie. Podľa predloženej správy sú príjmy a výdavky plnené adekvátne k sledovanému časovému obdobiu (prvý polrok), v príjmovej časti je vyššie plnenie na viacerých položkách, hlavne v oblasti nedaňových príjmov. Výsledok hospodárenia predstavuje za prvý polrok prebytok vo výške 1 414 510 eur. Tento údaj z hľadiska hospodárenia mesta nemá významnú výpovednú hodnotu, keďže v hlavne v príjmovej, ale aj vo výdavkovej časti rozpočtu sú položky, ktorých plnenie sa týka obdobia celého roka, ale uskutočnili sa jednorazovo. Podrobné hospodárenie jednotlivých inštitúcií aj rozpočet je možné nájsť na webe mesta Galanta.

Komisia kultúry navrhla na ocenenie „Cena mesta Galanta“ pre Mgr. Jána Koleka a Mgr. Jaroslava Mlynára. Jánovi Kolekovi za významný prínos v kultúrno-spoločenskej oblasti mesta, Jaroslavovi Mlynárovi za dlhoročnú službu duchovného v Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Galante.

 

(sv)

 


Vytvorené: 13. 10. 2021
Posledná aktualizácia: 13. 10. 2021 21:02
Autor: Vavrová