Navigácia

Obsah

Eduard Chmelár sa stal Humanistom roka 2021

Typ: ostatné
Spoločnosť Prometheus udelila Eduardovi Chmelárovi čestný titul Humanista roka 2021. Slávnostné podujatie s udeľovaním titulov sa udialo v Cikkerovej sieni historickej radnice v Banskej Bystrici za prítomnosti prezidenta Európskej humanistickej federácie Michala Bauera.

 

 

Prezident Európskej humanistickej federácie navštívil Slovensko prvýkrát. Zoskupenie zdržuje 63 organizácií svetových humanistov, voľnomyšlienkárov, ateistov, skeptikov a racionalistov, vrátane Spoločnosti Prometheus. Ceny humanistov boli tento rok výnimočné v tom, že sa udeľovali až dve ceny za každú kategóriu Humanista roka a Veľvyslanec humanizmu, osobitne za rok 2020 a 2021. Oceňovanie prebehlo tradične počas Dní humanistov. Svetový deň humanistov pripadá na 21. jún, v deň letného slnovratu. Veľvyslancom humanizmu 2021 sa stal profesor Erich Mistrík. Ocenenie získal za celoživotné dielo a osobné postoje. Eduard Chmelár sa stal Humanistom roka 2021 vďaka svojmu verejnému pôsobeniu, pevným humanistickým postojom a aktívnym propagovaním a obhajobou humanistických hodnôt. Eduard Chmelár je rodák z Modry, žije v Galante. Vyštudoval žurnalistiku v Bratislave a medzikultúrne vzťahy vo Veľkej Británii. Pracoval ako novinár, šéfredaktor, neskôr na akademickej pôde, od Paneurópskej vysokej školy, cez Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, na Policajnej akadémii, a tiež bol rektorom Akadémie médií v Bratislave. Popri svojich profesionálnych témach dlhodobo na verejnosti vystupuje ako nekompromisný bojovník za mier, demokraciu, slobodu prejavu a sociálnu spravodlivosť.  Bol lídrom mnohých občianskych kampaní a je rozsiahlym publicistom. Z knižných publikácií sme v predminulom čísle novín písali o jeho knihe Rekonštrukcia slovenských dejín.

„Dnes, pri príležitosti Svetového humanistického dňa, vás chcem iba povzbudiť, aby ste sa nebáli byť humanistami. Humanistické hodnoty a činy nás robia lepšími ľuďmi. Prebúdzajú v nás to najlepšie, čo v človeku je, a to bez očakávania akejkoľvek odmeny v tomto či budúcom živote. Od počiatku civilizácie humanizmus ľudstvo zdokonaľoval. A kým budeme veriť v mier, spravodlivosť, priateľstvo, spoluprácu a úctu k životu, kým budeme pevne stáť za týmito humanistickými hodnotami aj vtedy a práve vtedy, keď ich budú ostatní opúšťať, bude humanizmus zdokonaľovať ľudstvo aj naďalej,“ povedal Eduard Chmelár. Po slávnostnom ceremoniáli si svojou návštevou na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici pripomenul aj prvého slovenského humanistu, Jána Horárika (1808-1864), ktorý je tu pochovaný. Za svoje presvedčenie bol Horárik kruto prenasledovaný, musel sa často skrývať. „Myslím práve na tých svetských humanistov, voľnomyšlienkárov, ateistov, agnostikov, racionalistov a skeptikov, ktorí sú za svoj svetonázor ešte stále diskriminovaní, väznení a v niektorých krajinách im dokonca hrozí trest smrti,“ zamýšľa sa Eduard Chmelár.

 

Humanizmus je smer, ktorý pri chápaní sveta a pri riešení ľudských problémov uplatňuje rozum a vedu a odôvodňuje potrebnú odluku cirkvi od štátu. Humanisti veria v slušné morálne konanie, v altruizmus, čestnosť, pravdivosť a v realizáciu toho najlepšieho, čoho sú schopné ľudské bytosti dosiahnuť.

 

  


Vytvorené: 27. 8. 2021
Posledná aktualizácia: 27. 8. 2021 09:41
Autor: Vavrová