Navigácia

Obsah

Dedičstvo pre všetkých

Typ: ostatné
DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA VO VLASTIVEDNOM MÚZEU V GALANTE

 

 


 

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva na celom kontinente oslávime históriu a vzdelanie pod témou „Dedičstvo pre všetkých“. Vlastivedné múzeum v Galante sa zapojilo do tohto celoeurópskeho podujatia predposledný septembrový týždeň s bezplatnými programami. Pripravilo prednášku a koncert pre široké publikum, múzejno-pedagogické programy pre školské skupiny.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sa konajú každoročne v mesiaci september v 50 štátoch Európy v kontexte vybranej témy. Aktuálna téma „Dedičstvo pre všetkých“ zdôrazňuje význam prístupu každej kultúrnej komunity ku kultúrnemu dedičstvu, ktoré ju identifikuje. Vo Vlastivednom múzea v Galante v dňoch 21—25. 9. 2021 (DEKD vo VMGa) pripravili prednášku spojenú s odbornou prehliadkou výstavy a koncert na nádvorí múzea pre širokú verejnosť, múzejno-pedagogické programy pre základné a stredné školy. 

Školské programy a prednáška boli spojené s aktuálnou výstavou s názvom Kuffnerovská umelecká zbierka, ktorá mapuje časť druhej najväčšej súkromnej umeleckej zbierky na Slovensku. Pre školy pracovníci múzea pripravili netradičné vyučovacie hodiny výtvarnej výchovy a dejiny umenia vo výstavnej sále v blízkosti originálnych renesančných a barokových obrazov pod vedením učiteľky výtvarnej výchovy. Na programe Opäť spolu! žiaci kreslili scénu z každodenného života triedy v duchu flamandských žánrových malieb s dôrazom na detail. Cieľom bolo, aby žiaci po dlhom distančnom vzdelaní opäť vnímali ostatných okolo seba a nanovo našli svoje miesto v skupine. Väčšie deti na programe Baroque selfie pripravili fotografie v štýle barokových portrétov. Tento program dával priestor na kritické reflektovanie na súčasnú vizuálnu kultúru a médií cez barokové maľby portrétov prostredníctvom fotografovania. Obe vzdelávacie programy sú naďalej dostupné počas trvania výstavy do konca novembra. Prihlásiť sa treba vopred cez webovú stránku múzea. 

Dňa 22. 9. v stredu o 17.00 hodine sa začínala prednáška o Kuffnerovcoch a ich význame v histórii Sládkovičova a regiónu, s komentovanou prehliadkou výstavy v podaní Evy Sudovej, štatutára OZ Ponvagli, ktoré je spoluautorom aktuálnej výstavy. 

Čerešničkou na torte celotýždňového programu bol koncert skupiny The Ladies Ensemble v sobotu podvečer na nádvorí múzea. Mladé profesionálne hudobníčky ukázali širokej verejnosti, že klasická hudba nie je ani zďaleka nudná, ale plná života, radosti a emócií, a že populárna moderná hudba v orchestrálnych úpravách získa nový originálny rozmer a príťažlivosť. 

Ďakujem všetkým návštevníkom za účasť a podporu, čo si v aktuálnej situácii vážime ešte viac ako obvykle. 

Judit Pukkai
 


Vytvorené: 9. 10. 2021
Posledná aktualizácia: 9. 10. 2021 12:37
Autor: Vavrová