Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 4
posledná

Prvý ročník medzinárodného festivalu orchestrov


Veľkolepej akcie spojenej so slávnostným pochodom mestom sa zúčastnili štyri orchestre a mažoretky Liviana. celý text

ostatné | 1. 10. 2019 | Autor:

Beh dojčiacich žien – Hodský minikros 2019


Beh sa stáva čoraz populárnejšou športovou aktivitou a bežci majú na výber z množstva väčších či menších súťaží aj v našom okrese. V Hodoch sa uskutočnil už šiesty ročník pretekov s netradičným názvom – Beh dojčiacich žien. celý text

ostatné | 1. 10. 2019 | Autor:

Nemocnica mení svoju tvár zvonka aj zvnútra


Fasáda Nemocnice Svet zdravia Galanta sa mení v poslednej etape a jej kompletne nový facelift by mal byť hotový do konca tohoto roka. Urgentný príjem je v súčasnosti presunutý z prvého na tretie poschodie Nové oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OAMIS) spolu s novým urgentným príjmom pohltí investície za vyše 3,7 mil. eur. celý text

ostatné | 26. 9. 2019 | Autor:

Ustrzyki Dolne– nové partnerské mesto Galanty v Poľsku

Počas Medzinárodného festivalu orchestrov podpísalo mesto Galanta partnerskú zmluvu s Dolnými Ustrzykmi. Delegácie oboch miest sa vzájomne navštívili už niekoľkokrát, diskusie prebiehajú od minulého roka. celý text

ostatné | 23. 9. 2019 | Autor:

Galantské trhy 2019

Galantské trhy po 35 rokoch svojej existencie nadobudli veľkolepý rozmer, roztiahli sa po celom centre mesta a ponúkli program pre všetky vekové kategórie. Vyše 300 predajcov na Hlavnej ulici a remeselné stánky v parku, kde obkolesili vínnu uličku, dva malé lunaparky a pivný festival pri starej tržnici, po večeroch niekoľko koncertov naraz - to všetko prilákalo tisícky návštevníkov. celý text

ostatné | 13. 8. 2019 | Autor:

Komentár - Výzvy pre budúce vedenie mesta

V našom meste sa už žiaľ niekoľko volebných období nevenuje dostatočná pozornosť koncepčnému a plánovanému zároveň perspektívnemu rozvoju mesta... celý text

ostatné | 22. 11. 2018 | Autor:

Zoznam kandidátov na poslancov

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Galante celý text

ostatné | 1. 10. 2018 | Autor:

Zoznam kandidátov na primátora

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby primátora mesta
Galanta celý text

ostatné | 1. 10. 2018 | Autor:
#

Letný prímestský tábor Galanta

Armáda Spásy – Srdce Bohu, ruky ľuďom celý text

ostatné | 26. 8. 2018 | Autor:
#

Na ihrisku v parku vyrástla drevená replika kaštieľa

Deti sa konečne dočkali nového ihriska v mestskom parku. Krásna trvácna drevená konštrukcia inšpirovaná budovou kaštieľa má naozaj všetko, čo má kaštieľ - symbolicky severnú aj južnú vežu, na „nádvorie“ ústi obrovská zelená šmýkalka. Na mieste severného krídla, bývalých stajní, sa hojdajú drevené kone.

celý text

ostatné | 25. 8. 2018 | Autor:

Galantské trhy - galérie fotiek

Pozrite si veľkú galériu z Galantských trhov! celý text

ostatné | 14. 8. 2018 | Autor:
Úspechy mladých judistov 1

Úspechy mladých judistov

Veľmi pekné výsledky dosiahli galantskí judisti v prvej polovici sezóny 2018. celý text

ostatné | 24. 6. 2018 | Autor:
Transparentné financie: aké zmluvy uzatvára mesto v roku 2018? 1

Transparentné financie: aké zmluvy uzatvára mesto v roku 2018?

Mesto Galanta je pravidelne zverejňuje svoje faktúry, objednávky aj zmluvy, ktoré si môžete
prezrieť tiež – na stránke www.galanta.digitalnemesto.sk. Transparentný systém pomáha
efektívnejšie využívať verejné financie, pretože takto sú k dispozícii očiam verejnosti, a nie za
zatvorenými dverami kancelárií. V pravidelnom rebríčku transparentnosti samospráv, ktorý
robí Transparency International každé dva roky (naposledy v roku 2016), si Galanta polepšila
od roku 2010 zo zahanbujúceho 94. miesta (zo 100) na 25. miesto v roku 2016. celý text

ostatné | 20. 6. 2018 | Autor:
Galanťania vyhrali 2. miesto v celoštátnej súťaži „Do práce na bicykli“ 1

Galanťania vyhrali 2. miesto v celoštátnej súťaži „Do práce na bicykli“

Spomedzi 81 registrovaných samospráv vyhrali Galanťania skvelé druhé miesto v súťaži
vyhlásenej Ministerstvom dopravy a výstavby SR a národným koordinátorom. celý text

ostatné | 15. 6. 2018 | Autor:
#

Škôlkarska olympiáda


Milé podujatie - Celomestskú športovú olympiádu pre predškolákov organizuje každoročne
MŠ Sever, tento rok súťažili proti sebe družstvá ôsmych detí, zložené zo štyroch chlapcov
a štyroch dievčat. celý text

ostatné | 14. 6. 2018 | Autor:
V Galante sa otvoril prvý domov pre dialyzovaných pacientov na Slovensku 1

V Galante sa otvoril prvý domov pre dialyzovaných pacientov na Slovensku

V priestoroch rekonštruovanej bývalej detskej polikliniky sa otvorila B. Braun Galenia –
multifunkčné zariadenie pre seniorov s poškodenými obličkami, jeho súčasťou je aj
Alzheimer centrum. Galenia ako prvá na Slovensku ponúka seniorom popri dialyzačnej
starostlivosti aj bývanie. celý text

ostatné | 8. 6. 2018 | Autor:

Sídisko Sever sa zazelená stovkou nových drevín


Na sídlisku Sever sa kvôli rekonštrukcii teplovodu vyrúbali desiatky stromov. Najvýraznejšie
utrpelo sídlisko zo strany výstavby Galanta-West, kde zmizli takmer dve desiatky 30-ročných
briez. Tento rok dostane sídlisko náhradnú výsadbu. celý text

ostatné | 20. 3. 2018 | Autor:

Rekonštrukcia Námestia detí

Pôvodne malo Námestie detí slúžiť na detské vystúpenia. Dnes slúži ako parkovisko pre súd
a priľahlé prevádzky, betónová dlažba sa rozpadá. Mesto sa rozhodlo námestie zrevitalizovať. celý text

ostatné | 19. 3. 2018 | Autor:

Ocenenia športovcov roka 2017

Udeľovanie ocenení športovec roka sa tradične odohralo v renesančnom kaštieli. Najviac
ocenení dostali športovci v kategórii do 18 rokov. celý text

ostatné | 15. 3. 2018 | Autor:

Rozlúčka s riaditeľom nemocnice Mariánom Haviernikom


Ing. Marián Haviernik riadil Nemocniu Sv. Lukáša od roku 2015 až do teraz. Nahrádza ho Ing. Miroslav Zlatohlávek, MBA. celý text

ostatné | 28. 2. 2018 | Autor:

Stretnutia s predsedom Trnavského samosprávneho kraja


Prvé stretnutie primátora Petra Pašku so županom Jozefom Viskupičom prebehlo v Trnave. Primátor nastolil témy, ktoré trápia naše mesto - opravy ciest, kvalita pitnej vody, pripojenie na kanalizáciu. celý text

ostatné | 27. 2. 2018 | Autor: Mgr. Alexandra Vavrová

Nový prezident Samsungu


Predstavitelia mesta – primátor Peter Paška, viceprimátor Zsolt Takács a prednosta MsÚ
Miroslav Psota sa stretli s novou hlavou Samsung Electronics Slovakia, pánom Lee Chun Jae.
Nový prezident Samsungu bude viesť spoločnosť v Galante aj v Maďarsku. celý text

ostatné | 26. 2. 2018 | Autor: Mgr. Alexandra Vavrová

Chce to odvahu, priatelia!


Na ostatnom zasadaní Mestského zastupiteľstva v Galante, pri prerokovaní bodu Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Galanta č. 1/2016, ktorým sa doplnili ustanovenia VZN o zásadách hospodárenia s majetkom mesta, som sa vyjadril, že členovia legislatívno-právnej komisie, ktorí boli prítomní na komisii dňa 22. januára 2018 nemali dosť odvahy, aby odporučili mestskému zastupiteľstvu jeho zrušenie. Všetci členovia komisie sa zdržali hlasovania s vedomím, že Krajský súd v Trnave jednoznačne konštatoval porušenie zákona a opakovane zrušil predchádzajúce dve uznesenia Mestského zastupiteľstva v Galante v rovnakej veci. celý text

ostatné | 26. 2. 2018 | Autor:

Byť poctivým občanom a platiť nájomné a poplatky mestu sa oplatí

Mesto Galanta, ktoré disponuje nájomnými bytmi a domami, úspešne pokračuje v aktivitách, ktoré smerujú k zlepšovaniu kvality života nájomcov predmetných bytov a domov, a to aj prostredníctvom mestskej spoločnosti Bysprav. celý text

ostatné | 20. 2. 2018 | Autor:

Mesto obdarovalo mladých futbalistov

Vedenie mesta sa rozhodlo podporiť mladých futbalistov a rozvíjať aktivity mladých športovcov. celý text

ostatné | 7. 2. 2018 | Autor:

GA24 Galantský kolkársky maratón J&R DIGITAL 2017

Kolkáreň v Galante bola v dňoch 15. a 16.decembra 2017 svedkom v poradí už 11.ročníka Galantskej 24-hodinovky. Obľúbeného medzinárodného podujatia Galantský kolkársky maratón J&R DIGITAL 2017 sa zúčastnilo počas dvoch  dní 124 kolkárov a kolkárok z Českej republiky, Maďarska a Slovenska. celý text

ostatné | 19. 1. 2018 | Autor:

Prehľad získaných dotácií pre mesto Galanta v roku 2017

Uplynulý rok 2017 bol z pohľadu výziev na čerpanie eurofondov zaujímavý. Prvé výzvy, kedy sa obec a  mestá mohli zapojiť do čerpania, začali vychádzať začiatkom roka. Mesto Galanta podalo 23 žiadostí o dotácie rôzneho druhu v celkovej výške 2 077 000,00 €. celý text

ostatné | 16. 1. 2018 | Autor:

Galanta prispeje na kultúru vyše 90 tisíc eur

Komisia pre oblasť kultúry a medzimestkých vzťahov rozhodne už čoskoro o tom, medzi aké organizácie sa rozdelí 91 tisíc eur. celý text

ostatné | 10. 1. 2018 | Autor: Mgr. Alexandra Vavrová

25. výročie vzniku republiky

Nádherným novoročným ohňostrojom oslávila Galanta 25. výročie vzniku Slovenskej republiky po rozdelení Česko-Slovenska. Ohňostroj sa konal nezvyčajne, o 18-tej hodine 1.januára, a vychutnalo si ho plné námestie Galanťanov aj s deťmi. celý text

ostatné | 7. 1. 2018 | Autor: Mgr. Alexandra Vavrová

Investičné aktivity mesta v roku 2017

V priebehu roka sme Vám, obyvateľom tohto mesta predstavili množstvo plánovaných investičných aktivít v rámci rozvoja obce a cestnej dopravy.
Finančné náklady v rámci rozpočtu mesta sa delia na bežné výdavky, kapitálové výdavky a prípadné mimorozpočtové zdroje, ktoré je možné získať prostredníctvom grantov, dotácií a nenávratných finančných prostriedkov napríklad v rámci výziev Integrovaného regionálneho operačného programu. celý text

ostatné | 4. 1. 2018 | Autor:
prvá
z 4
posledná