Navigácia

Obsah

Oznámenia o začatí konania o výrube drevín

Správy

Oznámenie o uskutočnení výrubu drevín v parku v m.č. Javorinka

Mesto Galanta, Oddelenie rozvoja mesta, Vám oznamuje, že do konca marca t.j. do 31. marca 2018, sa v parku v mestskej časti Javorinka, uskutoční výrub drevín (62 ks stromov a 96 m2 krov), určených na výrub v rámci projektovej dokumentácie „Park pri kostole, Javorinka“. celý text

ostatné | 20. 3. 2018 | Autor: Ing. Miriam Laššuová

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín C KN parc.č.1151/397, kú: Galanta

Dňa 15.03.2018 požiadala Magdaléna Zelinková, bytom Vodárenská 342/4, 924 01 Galanta, o vydanie súhlasu na výrub drevín - Topoľ 2 ks, ktoré rastú na pozemku registra C KN parc.č.1151/397, druh pozemku ost. pl., kú Galanta, mimo zastavaného územia mesta Galanta (ul. Brečtanová), vo vlastníctve žiadateľa. celý text

ostatné | 15. 3. 2018 | Autor: Ing. Miriam Laššuová