Navigácia

Obsah

Oznámenia o začatí konania o výrube drevín

Správy

Oznámenie o začatí konania o výrube dreviny C KN parc.č.345/5, kú Galanta

Dňa 14.11.2017 požiadal Marian Večerík, bytom Železničiarska 116/6, 924 01 Galanta, o vydanie súhlasu na výrub dreviny - Smrek 1 ks, ktorý rastie na verejnom priestranstve pred rodinným domom súp.č.116/6, na pozemku registra C KN parc.č.345/5,vo vlastníctve mesta Galanta, druh pozemku zast. pl., kú Galanta, v zastavanom území mesta Galanta (ul. Železničiarska). celý text

ostatné | 16. 11. 2017 | Autor: Ing. Miriam Laššuová

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín C KN parc.č.1648/1, kú Galanta

Dňa 14.11.2017 požiadal Branislav Šablatúra, bytom Esterházyovcov 3153/29, 924 01 Galanta, o vydanie súhlasu na výrub drevín - Smrek 2 ks, ktoré rastú na pozemku registra C KN parc.č.1648/1, druh pozemku zast. pl., kú Galanta, v zastavanom území mesta Galanta (ul. Športová), vo vlastníctve žiadateľa. celý text

ostatné | 16. 11. 2017 | Autor: Ing. Miriam Laššuová