Navigácia

Obsah

Oznámenia o začatí konania o výrube drevín

Správy

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín C KN parc.č. 2001, kú Galanta

Dňa 09.02.2018, Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Galanta, so sídlom ul. Z. Kodálya 778/11, 924 01 Galanta, požiadala o vydanie súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú na pozemku registra C KN parc. č. 2001, kat. územie Galanta, v jej vlastníctve, z dôvodu, že dreviny sú nevyhovujúce, sú prerastené. celý text

ostatné | 14. 2. 2018 | Autor: Ing. Miriam Laššuová

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín C KN parc.č.813, kú Galanta

Dňa 05.02.2018, spoločnosť Reszenergy, s.r.o., so sídlom Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava, požiadala o vydanie súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú na pozemku registra C KN parc. č. 813, kat. územie Galanta, v jej vlastníctve, z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín. celý text

ostatné | 9. 2. 2018 | Autor: Ing. Miriam Laššuová

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín C KN parc.č.2087/1, kú Galanta

Dňa 05.02.2018, Národná diaľničná spoločnosť, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, požiadala o vydanie súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú na pozemku registra C KN parc. č. 2087/1, kat. územie Galanta, v jej vlastníctve, z dôvodu nevhodných hygienických podmienok v administratívnej budove (nedostatočný prístup denného svetla) a rastu v jej tesnej blízkosti (plánovaná oprava fasády). celý text

ostatné | 9. 2. 2018 | Autor: Ing. Miriam Laššuová