Navigácia

Obsah

Vzdelávanie

VzdelávanieNa území mesta Galanta sa nachádza päť materských škôl , štyri základné školy, dve základné umelecké školy a jedno centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta. V meste je zriadená jedna špeciálna základná škola, päť stredných škôl v pôsobnosti vyššieho územného celku, jedna súkromná materská škola.

Podrobné informácie v oblasti vzdelávania a školstva nájdete v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení pre príslušný kalendárny rok v podmenu" Metodické správy a oznamy".

Zápis detí do materských škôl na území mesta Galanta na šk. rok 2017/2018

Typ: ostatné
ZápisZápis do materských škôl na území mesta Galanta na šk. rok 2017/2018 sa uskutoční v dňoch 15. - 19. mája 2017.

Zápis detí do materských škôl na území mesta Galanta na šk. rok 2017/2018 

 

Zápis do materskej školy

 

Zápis detí do materských škôl na území mesta Galanta sa uskutoční v dňoch 15. – 19. mája 2017

 

O prijímaní a pobyte detí v MŠ sa bližšie dočítate v:

  • § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a                     o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • § 3 vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole,
  • § 5 ods. 14 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • § 3 vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež,

 

 

Zoznam materských škôl:

 

  1. Materská škola, Sídl. SNP, 924 00 Galanta s alokovanou triedou na Ul. Úzka 720/4

Web: http://www.mssnpgalanta.stranka.info/

  1. Materská škola – Óvoda, Sídl. Sever, Česká 1453, 924 01 Galanta, s alokovanou triedou Hodská č. 1237

Web:  http://mssever.stranka.info/

  1. Materská škola s VJM, Sídl. Nová doba 922/11, 924 00 Galanta

Tel: 031/780 23 67

Web: http://www.galantaifecskek1.webnode.sk/

  1. Materská škola, Sídl. Clementisove sady 902/3, 924 00 Galanta

Web: www.msclementisovesady.com

  1. Materská škola Nová doba, Sídl. Nová doba 923/12, 924 00 Galanta

Web: http://msnovadobaslovenska.webnode.sk/

 


Príloha

Vytvorené: 14. 3. 2017
Posledná aktualizácia: 2. 5. 2017 09:07
Autor: Mgr. Juraj Bottka