Navigácia

Obsah

Vzdelávanie

VzdelávanieNa území mesta Galanta sa nachádza päť materských škôl , štyri základné školy, dve základné umelecké školy a jedno centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta. V meste je zriadená jedna špeciálna základná škola, päť stredných škôl v pôsobnosti vyššieho územného celku, jedna súkromná materská škola.

Podrobné informácie v oblasti vzdelávania a školstva nájdete v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení pre príslušný kalendárny rok v podmenu" Metodické správy a oznamy".

Voľné pracovné miesto na pozíciu vedúcej školskej jedálne v MŠ - Óvoda, Sídl. Sever v Galante

Typ: ostatné
Voľné pracovné miesto na pozíciu vedúcej školskej jedálne v MŠ - Óvoda, Sídl. Sever v Galante 1Ponúkame voľné pracovné miesto vedúcej školskej jedálne v MŠ - Óvoda na Sídlisku Sever v Galante

Materská škola-Óvoda, Sídlisko Sever, Česká 1453, Galanta

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste -  vedúca školskej jedálne

 

Miesto výkonu práce

Materská škola-Óvoda, Česká 1453, 924 01 Galanta

Termín nástupu

1.9.2018

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

31.07.2018

Rozsah úväzku

100%

Počet  detí  školy

K septembru 2018: 150 detí

Požiadavky na uchádzača

            znalosť práce s PC

Vzdelanie

            úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou

Platové podmienky

Plat uchádzača bude stanovený v zmysle nariadenia vlády č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z.z.  v závislosti od praxe.

 

Kontaktné informácie:

Materská škola-Óvoda,

Sídlisko Sever, Česká 1453

 924 01 Galanta

mssever@centrum.sk

Kontaktná osoba: Elena Šemetková

            Tel. 0911 274 629


Vytvorené: 6. 6. 2018
Posledná aktualizácia: 6. 6. 2018 16:02
Autor: