Navigácia

Obsah

Vzdelávanie

VzdelávanieNa území mesta Galanta sa nachádza päť materských škôl , štyri základné školy, dve základné umelecké školy a jedno centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta. V meste je zriadená jedna špeciálna základná škola, päť stredných škôl v pôsobnosti vyššieho územného celku, jedna súkromná materská škola.

Podrobné informácie v oblasti vzdelávania a školstva nájdete v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení pre príslušný kalendárny rok v podmenu" Metodické správy a oznamy".

Voľné pracovné miesta na pozíciu učiteľ/ka v MŠ-Óvoda, Sídlisko Sever v Galante.

Typ: ostatné
Voľné pracovné miesta na pozíciu učiteľ/ka MŠ-Óvoda, Sídlisko Sever v Galante.  1Ponúkame Vám voľné pracovné miesta na pozíciu učiteľ/ka v MŠ - Óvoda na Sídlisku Sever, Česká 1453 v Galante.

Materská škola-Óvoda, Sídlisko Sever, Česká 1453 Galanta

Informácia o pracovnom mieste -  učiteľ/ka MŠ

 

Miesto výkonu práce

Materská škola-Óvoda, Česká 1453, 924 01 Galanta

Termín nástupu

1.9.2018

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

31.7.2018

Rozsah úväzku

3 x 100%

1 x 50%

Počet  detí  školy

K septembru 2018:  150 detí

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC

práca s IKT, interaktívnou tabuľou

Vzdelanie

úplné stredoškolské vzdelanie pre materské školy

Ďalšie informácie

Na obsadenie: 3 voľné pracovné miesta na 100% úväzok a 1 voľné pracovné miesto na 50% na zastupovanie počas materskej dovolenky

Plat uchádzača bude stanovený v zmysle platových taríf pedagogických zamestnancov podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od vzdelania a praxe

 

Kontaktné informácie:

Materská škola-Óvoda,

Sídlisko Sever, Česká 1453

 924 01 Galanta

mssever@centrum.sk

Kontaktná osoba: Elena Šemetková

Tel. 0911 274 629


Vytvorené: 28. 5. 2018
Posledná aktualizácia: 29. 5. 2018 11:19
Autor: