Navigácia

Obsah

Vzdelávanie

VzdelávanieNa území mesta Galanta sa nachádza päť materských škôl , štyri základné školy, dve základné umelecké školy a jedno centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta. V meste je zriadená jedna špeciálna základná škola, päť stredných škôl v pôsobnosti vyššieho územného celku, jedna súkromná materská škola.

Podrobné informácie v oblasti vzdelávania a školstva nájdete v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení pre príslušný kalendárny rok v podmenu" Metodické správy a oznamy".

OZNAM riaditeľstva ZŠ, Štvrť SNP - opatrenia z dôvodu zvýšenej chorobnosti

Typ: ostatné
Riaditeľstvo ZŠ, Štvrť SNP oznamuje, že z dôvodu...

Riaditeľstvo ZŠ, Štvrť SNP oznamuje, že od 9.2.2018 do odvolania bude z  dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov a odporúčania RUVZ v Galante zrušená krúžková činnosť, aj popoludňajšie vyučovanie po 6.vyučovacej hodine. 

 

 


Vytvorené: 8. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 8. 2. 2018 15:32
Autor: