Navigácia

Obsah

Vzdelávanie

VzdelávanieNa území mesta Galanta sa nachádza päť materských škôl , štyri základné školy, dve základné umelecké školy a jedno centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta. V meste je zriadená jedna špeciálna základná škola, päť stredných škôl v pôsobnosti vyššieho územného celku, jedna súkromná materská škola.

Podrobné informácie v oblasti vzdelávania a školstva nájdete v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení pre príslušný kalendárny rok v podmenu" Metodické správy a oznamy".

Mestské oslavy Medzinárodného dňa detí

Typ: ostatné
Mestské oslavy Medzinárodného dňa detí 1Centrum voľného času – Spektrum za finančnej podpory Mesta Galanta pripravilo aj tento rok
oslavy MDD v meste i v prímestských častiach v nasledovných termínoch:

Mestské oslavy Medzinárodného dňa detí

 

Centrum voľného času – Spektrum za finančnej podpory Mesta Galanta pripravilo aj tento rok

oslavy MDD v meste i v prímestských častiach v nasledovných termínoch:

27. mája 2017 Celomestské oslavy na nádvorí neogotického kaštieľa a v parku 

                         so začiatkom  o 15,00 hod.

1. júna 2017 Futbalový turnaj o Pohár primátora na ZŠ Z. Kodálya v Galante o 9,00 hod.

1. júna  2017 MDD v Nebojsi  v Dennom centre  so začiatkom  o 16,00 hod.

2. júna 2017  MDD v Javorinke v  Dennom centre  so začiatkom  o 16,00 hod.

Všetky programy v prímestských častiach sa organizujú  v spolupráci v miestnymi občianskymi výbormi.


Príloha

Vytvorené: 17. 5. 2017
Posledná aktualizácia: 17. 5. 2017 15:45
Autor: